PL EN


2012 | 74 | 3 | 139-154
Article title

DZIADKOWIE–WNUKI. OSOBISTA WIĘŹ PRAWNORODZINNA I RELACJA PRAWNOSPADKOWA

Authors
Content
Title variants
EN
GRANDPARENTS-GRANDCHILDREN. A PERSONAL FAMILY TIE IN FAMILY LAW AND AN INHERITANCE RELATION IN THE LAW OF SUCCESSION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper depicts the situation of an intergenerational family and legal instruments available to its individual members, including, in particular grandparents and grandchildren, that may ensure the feeling of belonging to a family community. The deliberations focused on (i) the duty of mutual respect between members of a family; (ii) family contacts realised independently of parental authority; and (iii) the issue of succession within the grandparents – grandchildren relationship.
PL
Artykuł prezentuje sytuację rodziny międzypokoleniowej i instrumenty prawne, które poszczególnym członkom rodziny, w tym w szczególności dziadkom i wnukom, zapewnić mogą poczucie przynależności do wspólnoty rodzinnej. Przedmiotem rozważań jest kwestia obowiązku wzajemnego szacunku między członkami rodziny, następnie problem kontaktów realizowany niezależnie od władzy rodzicielskiej i wreszcie kwestia uprawnienia do dziedziczenia w ramach relacji dziadkowie–wnuki.
Year
Volume
74
Issue
3
Pages
139-154
Physical description
Dates
published
2018-11-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2012_74_3_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.