PL EN


2012 | 74 | 4 | 5-16
Article title

SYSTEM ZARZĄDZANIA BANKIEM W UJĘCIU PRAWNYM

Content
Title variants
EN
THE LEGAL ASPECT OF BANK MANAGEMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper analyses the regulation of a bank management system contained in article 9-9f of the Act: Banking Law, a frequent subject of economic deliberations seldom discussed in a legal context, and compares the approach to the relevant provisions of the Act (a general outline of the regulation) with concrete regulation contained in the resolution of the Financial Supervision Commission, and an even more detailed instruction provided in the supervisory recommendation. Recognising the statutory requirements and importance of the quality of a cautionary norm identified in the resolution of the Financial Supervision Commission, the importance of quality legislation is being emphasised. A legal regulation of the bank management system is not an easy task due to the economic nature of the regulated subject and, as the analysis of the current legal provisions shows, already its drafting is a challenge, and the wording of the legislation is often far from perfect, which is a potential impediment to proper interpretation, application and execution of the regulation.
PL
Opracowanie podejmuje problem przenoszenia na grunt prawny materii będącej dotychczas domeną nauk ekonomicznych, na przykładzie rzadko komentowanych przepisów art. 9-9f ustawy – Prawo bankowe, regulujących system zarządzania bankiem. Podejmuje poszczególne elementy składowe tej nowej instytucji prawa bankowego, od ogólnego w charakterze ujęcia ustawowego, poprzez ich konkretyzację w uchwale Komisji Nadzoru Finansowego, aż po szczegółowe ujęcie w rekomendacji nadzorczej. Nie kwestionując potrzeby uczynienia z wymagań ustawowych dotyczących systemu zarządzania bankiem jakościowej normy ostrożnościowej, znajdującej z mocy ustawy rozwinięcie w uchwale Komisji Nadzoru Finansowego, opracowanie podkreśla znaczenie dobrego jakościowo ustawodawstwa. Usterki w redakcji, treści czy sekwencji przepisów, jak wynika z przeprowadzonej analizy instytucji prawnej systemu zarządzania bankiem, trudnej do uregulowania z racji swej ekonomicznej natury, budzą wątpliwości, utrudniają więc przestrzeganie tych przepisów i ich stosowanie jako wymogów sankcjonowanych środkami nadzorczymi.
Year
Volume
74
Issue
4
Pages
5-16
Physical description
Dates
published
2018-11-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2012_74_4_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.