PL EN


2012 | 74 | 4 | 149-161
Article title

DETERMINANTY WEWNĘTRZNEJ KOORDYNACJI NARZĘDZI FISKALNYCH I PIENIĘŻNYCH W POLITYCE ANTYCYKLICZNEJ

Authors
Content
Title variants
EN
DETERMINANTS OF INTERNAL COORDINATION OF FISCAL AND MONETARY INSTRUMENTS IN ANTI-CYCLICAL POLICY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the current anti-cyclical policy, instruments of both fiscal and monetary policy are applied. The related literature contains various opinions concerning the role of those instruments, the mechanism of their anti-cyclical influence, and the resulting stabilising effects. Much less attention is paid to the possibilities, range and, above all, the anti-cyclical consequences resulting from internal coordination of fiscal and monetary instruments. The aim of this paper is to analyse those consequences alongside the main factors that determine the stabilising effects of their impact in market economies. The introductory part presents anti-cyclical consequences resulting from the impact of coordinated fiscal and monetary instruments. This is followed by a presentation of the most significant theoretical and practical factors that influence the obtained stabilising effects.
PL
We współczesnej polityce antycyklicznej są wykorzystywane zarówno narzędzia polityki fiskalnej, jak i pieniężnej. W literaturze przedmiotu występują różne poglądy dotyczące roli tych instrumentów, mechanizmu ich antycyklicznego oddziaływania oraz powstałych skutków stabilizacyjnych. Zdecydowanie mniejszą uwagę zwraca się na możliwości, zakres, a przede wszystkim na powstałe antycykliczne konsekwencje wewnętrznej koordynacji narzędzi fiskalnych i pieniężnych. Celem artykułu jest analiza antycyklicznych konsekwencji skoordynowanych narzędzi polityki fiskalnej i pieniężnej oraz głównych czynników determinujących stabilizacyjne skutki ich działania w gospodarkach rynkowych. Opracowanie składa się ze wstępu, dwóch rozdziałów oraz podsumowania. W części pierwszej przedstawiono antycykliczne konsekwencje działania skoordynowanych narzędzi fiskalnych i pieniężnych, a druga zawiera prezentację najważniejszych teoretycznych i praktycznych czynników wpływających na uzyskiwane efekty stabilizacyjne.  
Year
Volume
74
Issue
4
Pages
149-161
Physical description
Dates
published
2018-11-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2012_74_4_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.