PL EN


2013 | 75 | 1 | 249-265
Article title

MIGRANICI POMIĘDZY DWIEMA KULTURAMI I POMIĘDZY DWIEMA STRATEGIAMI ADAPTACYJNYMI

Authors
Content
Title variants
EN
MIGRANTS: BETWEEN TWO ADAPTIVE STRATEGIES AND BETWEEN TWO CULTURES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents factors that lead to adaptive strategies which can be located on the continuum between isolation (ethnic enclaves) and assimilation in host countries. Adaptive strategies of migrants and their integration in host countries depend on: type of migration; origins of migration, kind of migration: family, group, individual, students, employees; qualifications of migrants; short- and long-term migration, etc. These strategies also depend on effective protection of human rights in host countries’ social policy and civil practice. By analysing and comparing the adaptive strategies utilised by different types of migrant in different host countries and coupling their choice with the actual social policy defining the scope of socio-cultural integration, it is possible to identify the objective and subjective factors that influence a successful model of a social or socio-cultural integration.
PL
W opracowaniu przedstawiono czynniki prowadzące do strategii adaptacyjnych, które mogą być ulokowane w kontinuum pomiędzy izolacją (enklawy etniczne) i asymilacją migrantów w krajach goszczących. Strategie adaptacyjne migrantów i ich integracja w krajach przyjmujących zależą od: typu migracji, źródeł migracji, rodzajów migracji (rodzinna, grupowa, indywidualna), kategorii osób migrujących (studenci, pracownicy), kwalifikacji migrantów, czasu trwania migracji (krótko- i długoterminowa) itp. Strategie zależą również od skutecznej ochrony praw człowieka w krajach przyjmujących, polityki społecznej i praktyki obywatelskiej. Analizując i porównując adaptacyjne strategie wykorzystywane przez różnego rodzaju imigrantów w różnych krajach przyjmujących oraz łącząc ich wybory z rzeczywistą polityką społeczną określającą możliwy zakres integracji społeczno-kulturowej, można wskazać obiektywne i subiektywne czynniki wpływające na satysfakcjonujący model społecznej lub społeczno-kulturowej integracji.
Year
Volume
75
Issue
1
Pages
249-265
Physical description
Dates
published
2018-11-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2013_75_1_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.