PL EN


2013 | 75 | 3 | 59-70
Article title

Udostępnianie i publikowanie wizerunku nasciturusa, noworodka i małego dziecka w świetle zasady dobra dziecka

Authors
Content
Title variants
EN
Availability and publication of a picture of a nasciturus, a newborn baby, an infant and a child in light of the child welfare principle
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this paper as an analysis of the permissibility of using a picture of a small child and a publication of such a picture, which may only be allowed if the child welfare has been protected. An attempt is made to answer the question whether a consent granted by a representative of a state authority to publish a picture of a child, an infant, or a newborn baby in particular, may amount to an act contrary to child welfare. The deliberations of the paper include issues such as using a picture of a human being from foetal life, or parents placing a picture of their small child on a social network page.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza zagadnienia dopuszczalności posługiwania się wizerunkiem małego dziecka oraz dopuszczalności publikowania tego wizerunku w taki sposób, by działania te nie godziły w zasadę dobra dziecka. Autorka podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wyrażenie przez przedstawiciela ustawowego zgody na publikację wizerunku małego dziecka, w szczególności noworodka i niemowlęcia, może być postrzegane jako działanie sprzeczne z dobrem dziecka. Rozważania obejmują problematykę wykorzystania wizerunku człowieka z czasu jego życia płodowego oraz wykorzystania wizerunku małego dziecka przez rodziców przez umieszczanie go na portalach społecznościowych.
Year
Volume
75
Issue
3
Pages
59-70
Physical description
Dates
published
2018-11-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2013_75_3_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.