PL EN


2014 | 76 | 3 | 161-174
Article title

Poczytalność i wina psychopaty w świetle ewolucyjnych koncepcji genezy psychopatii

Content
Title variants
EN
Sanity and psychopath’s guilt in light of the evolutionary concepts of the origin of psychopathy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the paper a thesis that psychopathy can be understood as a stable evolutionary strategy has been presented. We believe that this view may generate implications for criminal law, especially in the sphere of criminal responsibility. We propose a thesis that traditional understanding of legal insanity is not an adequate tool to assess the criminal actions of psychopaths. Moreover, the application of security measures may be de lege lata impossible. However, natural-born psychopaths can be isolated according to the provisions of the statue on proceedings against persons with mental disorders.
PL
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań nauk ewolucyjnych; na ich gruncie psychopatia może być ujmowana jako stabilna strategia ewolucyjna. Takie rozumienie psychopatii prowadzi do kilku implikacji w sferze odpowiedzialności karnej psychopatów. W artykule wskazano na nieadekwatność kategorii niepoczytalności do oceny prawnej czynów psychopatów, de lege lata niemożliwość stosowania wobec psychopatów środków zabezpieczających, określonych w Kodeksie karnym, oraz generalną dopuszczalność izolacji psychopatów na podstawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
Year
Volume
76
Issue
3
Pages
161-174
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2014_76_3_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.