PL EN


2014 | 76 | 3 | 281-299
Article title

Polska migracja: motywy mobilności, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Polish migration: motives for the mobility, its dynamics and a proposal of sociological reconceptualisation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article recapitulates basic information on contemporary Polish international migrations. First, consecutive waves of migration of the 1980 are presented, followed by later developments of the late 1980s and 1990s of the twentieth century, up to the beginning of the twenty first century being a result of the political consequences of the enlargement of the EU (namely Poland’s joining the Europen Union and the subsequent Schengen agreement in 2004). After that certain ‘push factors’ occurring in Central and Eastern Europe are being described and the term: ‘individual factors’ is introduced. The main goal of the analysis presented in the article was to propose a possible strategy for answering questions regarding different intensiveness of the emigration from Central and Eastern European countries, bearing in mind that the quality of life in individual states – sources of that emigration – were comparable. In the analysis, available data from the Eurostat, government statistics, and sociological surveys were used.
PL
Artykuł zbiera podstawowe informacje na temat zjawiska współczesnych polskich emigracji. We wprowadzającej części artykułu dokonano zestawienia kolejnych faz emigracji, po to by następnie zająć się interpretacją uwarunkowań i źródeł jej najnowszych fal po 2004 r. Na podstawie rekonceptualizcji podstawowych założeń XIX-wiecznej teorii migracji omówiono czynniki wypychające w Europie Środkowej i Wschodniej, aby wprowadzić pojęcie „czynników indywidualnych”. Celem analizy jest przedstawienie możliwej strategii odpowiadania na pytania dotyczące przyczyn migracji w naszym regionie, rekapitulującej zarejestrowane różnice w odpływie siły roboczej z poszczególnych krajów. Analiza oparta jest na zestawianiu danych statystycznych pochodzących z dostępnych publikacji naukowych, publicznych statystyk oraz badań opinii publicznej.
Year
Volume
76
Issue
3
Pages
281-299
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2014_76_3_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.