PL EN


2014 | 76 | 4 | 147-159
Article title

Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw – krytyczna analiza polskiej ustawy kompensacyjnej

Content
Title variants
EN
National compensation for victims of crimes – a critical analysis of the Polish Compensation Act
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is a critical analysis of the provisions of the Polish Compensation Act, in which the author demonstrates that this law does not work well in practice. An attempt is also made to answer the question about the main reasons why it is so. Apart from the identification of the problem, de lege ferenda conclusions are drawn, which in the author’s opinion, when addressed, could change the currently unfavourable for victims of crimes regulations.
PL
Publikacja zawiera krytyczną analizę przepisów polskiej ustawy kompensacyjnej. W opracowaniu autorka wskazuje, że ustawa ta w praktyce zupełnie nie działa, a także próbuje udzielić odpowiedzi na postawione w opracowaniu pytanie, jakie są główne przyczyny takiego stanu. Poza diagnozą wskazanego problemu autorka formułuje wnioski de lege ferenda, których uwzględnienie mogłyby doprowadzić, w jej przekonaniu, do zmiany niekorzystnego dla ofiar przestępstw porządku prawnego.
Year
Volume
76
Issue
4
Pages
147-159
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2014_76_4_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.