PL EN


2014 | 76 | 4 | 249-259
Article title

Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej w warunkach unii walutowej

Content
Title variants
EN
A stabilising role of the monetary policy in the common currency union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to determine the influence of the single monetary policy on the process of macroeconomic stabilisation in the monetary union. The basis for the considerations concerning the impact of the monetary policy on the macroeconomic stabilisation process in the common currency area is theoretical works on the stabilisation policy existing in the related literature. However, the monetary integration processes are responsible for the fact that the conclusions of these works cannot be easily applied to the analysis of the economic situation in the entire currency union and in its individual member states. In the monetary union, the main central bank conducts the single monetary policy for all member states which, despite many common features, are quite a heterogeneous group at the micro- as well as the macro level. These special characteristics are the reason for which the analysis of the stabilising influence of the single monetary policy in the monetary union should include a risk of inadequacy of the single monetary policy, the quality of national fiscal policy, as well as the risk of inadequacy of supervisory policy.
PL
Celem artykułu jest określenie możliwości wykorzystania jednolitej polityki pieniężnej w kształtowaniu stabilności makroekonomicznej na obszarze wspólnej waluty. Podstawą rozważań dotyczących oddziaływania polityki pieniężnej na proces stabilizacji makroekonomicznej na obszarze wspólnej waluty są prace teoretyczne na temat polityki stabilizacji. Procesy integracji walutowej powodują jednak, że wnioski wynikające z tych prac nie mogą być w prosty sposób zastosowane do analizy sytuacji gospodarczej całego ugrupowania oraz jego poszczególnych krajów członkowskich. W unii walutowej prowadzona jest jednolita polityka pieniężna dla wszystkich krajów członkowskich, które pomimo wielu cech wspólnych, stanowią dość heterogeniczną grupę zarówno pod względem istniejących w nich uwarunkowań mikro-, jak i makroekonomicznych. Te szczególne uwarunkowania powodują, że w analizie dotyczącej stabilizacyjnego oddziaływania polityki pieniężnej w unii walutowej należy uwzględnić przede wszystkim ryzyko nieadekwatności jednolitej polityki pieniężnej, jakość krajowej polityki fiskalnej, a także zagrożenie nieadekwatności polityki nadzorczej.
Year
Volume
76
Issue
4
Pages
249-259
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2014_76_4_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.