PL EN


2014 | 76 | 4 | 333-346
Article title

Socjologia kliniczna – interwencyjny wariant praktycznych zastosowań socjologii

Content
Title variants
EN
Clinical sociology – an intervention variant of practical applications of sociology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses a relatively unknown variant of practical sociology defined as clinical sociology, which consists first, in an analysis and assessment of a situation, and then, a solution of the problem by way of intervention, ultimately leading to the improvement in the quality of life of members of the community. The objectives of clinical sociology assume close collaboration with its addressees with a simultaneous access of all interested parties to the information about the projects and its results (partners’ relations). Once information is obtained in the course of a sociological analysis, the chances of meeting the overload are calculated and a specific problem-solving plan is developed, followed by an implementation of a corrective plan. In this way sociology assists in outlining the promoted or protective areas and helps local authorities to allocate the available budget for rational use as well as implementation of necessary measures and specific ‘rescue’ programmes (also outside the public sector). It is postulated to make clinical sociology an attractive career path, generating employment of sociology graduates on the job market.
PL
Artykuł omawia mało znany interwencyjny wariant socjologii praktycznej, określany mianem socjologii klinicznej, która obejmuje analizę i ocenę sytuacji, a następnie redukcję (rozwiązanie) problemów w drodze interwencji, prowadzącą do poprawy jakości życia członków społeczności. Cele interwencji socjologii klinicznej zakładają jej realizację w ścisłej współpracy z adresatami przedsięwzięć (jednostkami, instytucjami, decydentami i zasobami wsparcia społecznego), przy równoczesnym szerokim dostępie wszystkich zainteresowanych do informacji o przedsięwzięciu i uzyskanych rezultatach (planowanie partnerskie). Po uzyskaniu za pośrednictwem analizy socjologicznej informacji szacowane są szanse sprostania przeciążeniom oraz przygotowywany jest plan, jak konkretny problem/sytuację rozwiązać oraz czy i jak wprowadzać określone programy korekcyjne. W ten sposób socjolog ułatwia partnerom społecznym/administracji publicznej wyznaczenie obszarów promowanych i chronionych w polityce lokalnej/krajowej/regionalnej, a dysponentom środków publicznych sugeruje adekwatne do potrzeb nakłady na realizację konkretnych programów i racjonalne wykorzystanie zasobów (także poza sektorem publicznym). Autor postuluje, by socjologia kliniczna stała się atrakcyjną, praktyczną ścieżką kariery zawodowej, wzmacniającą pozycję absolwentów studiów magisterskich, doktoranckich i podyplomowych na rynku pracy.
Year
Volume
76
Issue
4
Pages
333-346
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2014_76_4_22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.