PL EN


2014 | 76 | 4 | 347-363
Article title

Ekonomia wobec poczucia szczęścia

Content
Title variants
EN
Economics in relation to happiness
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
As far as a discussion on happiness is concerned, economics is a field that has made a considerable contribution, although in formulating their views economists also take into account of conclusions drawn by researchers in other disciplines. The main aim of the paper is to answer the following question: Can happiness be measured? The paper refers to the main theses and controversial issues dealt with by the economics of happiness. However, the notion of happiness has not been defined explicitly and methods for measuring its level are disputable and arouse controversy. Still, interdisciplinary research conducted globally has contributed to the development of a number of indexes measuring happiness. These indexes are used for preparing global rankings of the happiest societies. Indexes of happiness are frequently related to the evaluation of the quality of life. In the article attention is paid to selected indexes measuring happiness, satisfaction and the quality of life such as: World Value Survey WVS, Gallup World Poll (GWP), Social Progress Index (SPI), Happy Planet Index (HPI) and Better Life Index (BLI). Based on the discussion presented in the article, it can be stated that the available happiness indexes do not provide unequivocal answers. Admittedly, no method for determining the level of happiness, satisfaction and quality of life is perfectly accurate, reliable and satisfactory. It is beyond any doubt that the means for describing and measuring social happiness and quality of life should be mutually complementary and corrective.
PL
W dyskusji nad poczuciem szczęścia swoją obecność mocno zaznaczają nauki ekonomiczne, przy czym poglądy formułowane przez ekonomistów uwzględniają również osiągnięcia badaczy z innych dyscyplin naukowych. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy pomiar szczęścia w ogóle jest możliwy? W artykule przybliżono podstawowe tezy oraz dyskusyjne zagadnienia, którymi zajmuje się ekonomia szczęścia (economics of happiness). Pojęcie „szczęście” nie jest jednak jednoznacznie zdefiniowane, a jego pomiar nadal budzi wiele dyskusji i kontrowersji. Jednakże interdyscyplinarne światowe badania wypracowują mierniki wskazujące na poziom szczęścia, a tym samym stwarzają podstawy do opracowywania rankingów najszczęśliwszych społeczeństw na świecie. Indeksy szczęścia często powiązane są z oceną jakości życia. W artykule uwagę zwrócono na następujące wybrane wskaźniki oceniające poziom szczęścia i zadowolenia, jak również jakość życia w społeczeństwach: World Value Survey WVS, Gallup World Poll (GWP), Social Progress Index SPI, Happy Planet Index HPI i Better Life Index BLI. Na podstawie rozważań zawartych w artykule można stwierdzić, że istnieją wskaźniki szczęścia, ale nie pozwalają one na uzyskanie jednoznacznych wyników. Żaden ze sposobów, którymi się oblicza poziom szczęścia, satysfakcji lub jakość życia, nie jest w pełni trafny, rzetelny i wystarczający. Sposoby opisu szczęścia i jakości życia w społeczeństwach powinny być zatem traktowane komplementarnie, powinny uzupełniać się i wzajemnie korygować.    
Year
Volume
76
Issue
4
Pages
347-363
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2014_76_4_23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.