PL EN


2014 | 76 | 4 | 365-378
Article title

Mężczyzna w sferze prywatnej – fikcja czy rzeczywistość?

Content
Title variants
EN
Men in the private sphere – a fiction or reality?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem of reconciling work and family life has always been the women’s problem. They often gave up work, stayed home on maternity leave or found only part-time employment. Is there a place for men in the feminised private sphere? Stereotypes that lock women at home and push men out of home cause damage to both groups. As the available data and results of earlier analyses show that men, at least officially, do have the same opportunities as women to take advantage of, for example: the availability of flexible forms of employment, but still very few of them do that. For this reason, men are still more likely to be seen as breadwinners than carers. The situation is exacerbated by the fact that in most cases fatherhood in the workplace is not to be openly demonstrated. Employers assume that the family life of workers (men) should not interfere with their work in the company.
PL
Problem godzenia życia zawodowego z rodzinnym od zawsze był problemem kobiet. To one częściej rezygnowały z pracy, korzystały z bezpłatnych urlopów wychowawczych lub ograniczały swoją pracę zawodową. Czy w tej sfeminizowanej sferze prywatnej jest miejsce dla mężczyzn? Stereotypy, które zamykają kobiety w domu, wypychają z niego mężczyzn – czyniąc szkodę zarówno jednym, jak i drugim. Dostępne dane i analizy pokazują, że mężczyźni mają formalnie takie same jak kobiety możliwości wejścia do sfery prywatnej (o czym świadczy np. dostępność elastycznych form zatrudnienia), ale w dalszym ciągu niewielu z nich to robi. Z tego powodu mężczyzna wciąż częściej jest postrzegany jako żywiciel rodziny (breadwinner) niż rodzic-opiekun (carer). Sytuację pogarsza jeszcze fakt, że w większości przypadków ojcostwo w miejscu pracy jest niewidoczne. Pracodawcy zakładają, że życie rodzinne pracowników (mężczyzn) nie powinno w żaden sposób zakłócać przebiegu pracy w firmie.
Year
Volume
76
Issue
4
Pages
365-378
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2014_76_4_24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.