PL EN


2014 | 76 | 4 | 137-146
Article title

Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Content
Title variants
EN
Debtor of a seized debt in administrative enforcement proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on the legal situation of a debtor of a seized debt in administrative enforcement proceedings, his procedural obligations relating to the enforced seizure of the debt, the execution aimed at the under-debtor as well as the rights of the debtor in the course of the enforcement proceedings. The aim of the study is to present the complexity of the procedural situation of the debtor of a seized debt in administrative enforcement proceedings. It is concluded that the debtor of a seized debt may act in administrative enforcement proceedings in three, separate roles: as a third party, as a participant in the enforcement proceedings, or as the obliged party. The change of the legal situation of the under-debtor is taking place in the very same enforcement proceedings as these related to the person originally obliged.
PL
Treść artykułu dotyczy sytuacji prawnoprocesowej dłużnika zajętej wierzytelności w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, jego obowiązków procesowych związanych z zajęciem egzekucyjnym prawa majątkowego, egzekucji kierowanej względem poddłużnika oraz przysługujących mu uprawnień procesowych w toku procedury egzekucyjnej. W założeniu opracowanie ma być próbą ukazania złożoności sytuacji procesowej dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W wyniku analizy wskazanej problematyki należy dojść do przekonania, że dłużnik zajętej wierzytelności może występować w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym w trzech różnych rolach: jako osoba trzecia, jako uczestnik postępowania egzekucyjnego oraz jako zobowiązany. Zmiana sytuacji procesowej poddłużnika dokonuje się w tym samym postępowaniu egzekucyjnym, co względem pierwotnego zobowiązanego.
Year
Volume
76
Issue
4
Pages
137-146
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2014_76_4_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.