PL EN


2015 | 77 | 1 | 289-309
Article title

Udział przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji publicznych w sferze gospodarczej na poziomie lokalnym

Content
Title variants
EN
Entrepreneur participation in the public economic decision-making process at a local level
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays, outdated local policy-making is exhausted. It seems that we should increasingly incorporate other – external entities into the management structure in order to streamline and rationalize the process of public decision-making, which directly affects the economic development of the region. The answer to this need is the concept of public management. The group which in the opinion of the authors should have an impact on public decision-making in the  economic sphere, are undoubtedly the entrepreneurs. Unfortunately, in the authors’ opinion they have no real influence on the course of events at the local level. The reason for this is, among other things, the lack of (a) unified representation – common economic self-government.
PL
Współcześnie wyczerpała się statyczna formuła prowadzenia polityki lokalnej. Wydaje się, że należy coraz intensywniej włączać inne – zewnętrzne podmioty do struktur zarządczych po to, aby usprawnić i zracjonalizować proces podejmowania decyzji publicznych, co bezpośrednio przekłada się na rozwój gospodarczy danego regionu. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest koncepcja zarządzania publicznego. Grupą, która w przekonaniu autorów powinna mieć wpływ na podejmowanie decyzji publicznych w sferze gospodarczej, są niewątpliwie przedsiębiorcy. Niestety w ocenie autorów nie mają oni realnego wpływu na bieg wydarzeń na poziomie lokalnym. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. brak jednolitej reprezentacji – powszechnego samorządu gospodarczego.
Year
Volume
77
Issue
1
Pages
289-309
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2015_77_1_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.