PL EN


2015 | 77 | 1 | 79-99
Article title

Cykliczne badania jakości życia narzędziem wsparcia miejskiej strategii rozwoju

Content
Title variants
EN
Continuous research on quality of life as a useful tool for city development strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Macroeconomic processes with long-term implementation perspectives only take into partial consideration the obstacles, short-term consequences and weaknesses which they can inflict on the functioning of a particular individual, family or community. It is becoming more and more important to enlarge the set of tools measuring social well-being, apart from the standard measurement of the Gross Domestic Product (GDP). What becomes far more significant is measuring the welfare of citizens and their life satisfaction because these factors reflect the value of the city as an ‘attractive place to live.’ Research into quality of life in the cities brings local authorities knowledge about the needs, preferences and choices made by the members of the city community and their opinion of city infrastructure and its accessibility. For those who are responsible for further city development, these data should become the background for all development strategies and they should spur new economic, social and cultural growth.
PL
Procesy makroekonomiczne, mające wieloletnią perspektywę realizacyjną, w małym stopniu uwzględniają bariery i doraźne konsekwencje i dolegliwości, jakie mogą nieść one dla funkcjonowania konkretnej jednostki, rodziny i społeczności. Wagi nabiera zatem poszerzanie narzędzi pomiaru dobrostanu społecznego poza standardowy miernik, jakim jest Produkt Krajowy Brutto (PKB) – znaczenia nabrały kwestie pomiaru dobrostanu obywateli i satysfakcji z życia jako czynnika odzwierciedlającego walory miasta jako ‘atrakcyjnego miejsca do życia’. Badania jakości życia w miastach dostarczają władzom publicznym informacji o potrzebach, preferencjach i wyborach dokonywanych przez mieszkańców społeczności miejskiej oraz o ocenach dostępności i funkcjonowania infrastruktury miejskiej. Dla zarządzających rozwojem miasta dane te stanowić powinny przesłankę weryfikacji strategii rozwojowych oraz generowania nowych impulsów wzrostu gospodarczego, społecznego i kulturowego.
Year
Volume
77
Issue
1
Pages
79-99
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2015_77_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.