PL EN


2015 | 77 | 1 | 101-117
Article title

Analizy przestrzenne w badaniach nad jakością życia w miastach

Content
Title variants
EN
Spatial analyses in the research in quality of life in cities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Improving quality of life has always been an important goal of individuals and communities. In recent years, this objective is particularly important for cities in the context of urbanization and the migrations of urban residents to the outskirts of metropolitan areas. The authors call for the extension of the traditionally used social and economic indicators with the evaluations andperceptions of individuals, and a wider use of geographical research methods. The article presents the theoretical basis and new methods of measuring the subjective quality of life satisfaction, and quality assessment of urban space. Characteristics of the urban environment affecting activities and perceptions of the quality of life of the inhabitants are discussed. The authors propose possible areas of application of the methods presented in city management, urban planning, and regeneration, and formulate recommendations for the cities.
PL
Podnoszenie jakości życia jest istotnym celem jednostek i społeczności. W ostatnich latach cel ten nabiera szczególnego znaczenia dla miast w kontekście postępującej urbanizacji połączonej z jednoczesnym odpływem mieszkańców na peryferia obszarów metropolitalnych. Autorzy postulują rozszerzenie tradycyjnie stosowanych wskaźników ekonomicznych i społecznych o indywidualne oceny mieszkańców oraz szersze stosowanie geograficznych metod badawczych. Prezentują podstawy teoretyczne i nowe metody badania subiektywnej jakości życia, satysfakcji oraz ocen jakości przestrzeni miejskiej. Dyskusji poddane są cechy środowiska miejskiego wpływające na różne formy aktywności mieszkańców oraz ich percepcję jakości życia. Autorzy proponują możliwe pola zastosowania w zarządzaniu miejskim, planowaniu przestrzennym i rewitalizacji oraz formułują rekomendacje dla miast.
Year
Volume
77
Issue
1
Pages
101-117
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2015_77_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.