PL EN


2015 | 77 | 1 | 145-163
Article title

Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy

Content
Title variants
EN
Strategic management of local (gmina) development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the essential features of strategic-marketing management as a basis for the effective and efficient control of the processes of local (gmina) government development, and in consequence the best way of satisfying the collective needs of inhabitants. The author indicates the role of local government in the regulation, creation and stimulation of local development and moreover the need for a complex approach to local development problems. The evolution of the approachto local development management in Polish local (gmina) authority areas is also presented. Against this background the paper presents the essence, concepts, elementary features and successive stages of the management of strategic-marketing development in local authority areas. Outcomes of the analysis show that achieving success in activities for local government development depends significantly on the efficient and effective use of management methods. One of these methods, according to the author, is the strategic-marketing method. As a result of this approach the synergy effect should be generated, that is an effect of value added beyond the simple sum of results obtained as a consequence of complementary management methods. This approach shows that priorities, goals and implementation tasks are determined comprehensively, honestly and are compatible with a realistic possibility of execution and financing. In consequence the effectiveness of implementation activities is an enhanced, which translates into a higher level of satisfaction of the collective needs of the inhabitants, increase in the attractiveness of the location, an improvement of its image and increasing competitiveness of the urban communes in the surrounding area.
PL
W artykule przedstawiono istotę strategicznego zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych jako podstawy do skutecznego i efektywnego sterowania procesami rozwoju gminy, a w konsekwencji jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Wskazano na rolę władz gminy w regulowaniu, kreowaniu i stymulowaniu rozwoju lokalnego, a także na konieczność kompleksowego podejścia do problemów rozwoju lokalnego. Przedstawiono także ewolucję metod zarządzania rozwojem lokalnym stosowanych przez władze polskich gmin. Na tym tle przedstawiono istotę, pojęcie, podstawowe cechy i etapy działań strategiczno-marketingowych na rzecz rozwoju gminy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że odniesienie sukcesu w działaniach na rzecz rozwoju gminy w dużym stopniu zależy od umiejętności posługiwania się skutecznymi i efektywnymi metodami zarządzania. Taką – zdaniem autora – jest metoda strategiczno-marketingowa. W wyniku takiego podejścia powinien powstać efekt synergii, czyli efekt w postaci wartości dodanej ponad prostą sumę osiągniętych rezultatów, uzyskany w wyniku komplementarności obu metod zarządzania. Przy takim podejściu priorytety, cele i zadania do realizacji są określone w sposób kompleksowy, rzetelny oraz zgodny z realnymi możliwościami wykonawczymi, zwłaszcza finansowymi. W konsekwencji zwiększa się skuteczność działań realizacyjnych, co przekłada się na wyższy poziom zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców, wzrost atrakcyjności lokalizacyjnej, poprawę wizerunku i wzrost konkurencyjności gminy w otoczeniu.
Year
Volume
77
Issue
1
Pages
145-163
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2015_77_1_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.