PL EN


2015 | 77 | 1 | 165-180
Article title

Model rozwoju spójności obszarów metropolitalnych

Authors
Content
Title variants
EN
The model of cohesion development of metropolitan areas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
he development of various forms of cooperation. Particular attention has been devoted to the recognition and presentation of institutional forms of cooperation in emerging metropolitan functional areas. The results of a research in the development of forms of cohesion in the Poznań agglomeration are shown in the context of the current European territorially oriented development policy that emphasizes supporting the development of functional areas. Special attention is paid to the policyto deal with the challenges arising from increasing functional connections in metropolitan areas. Current activities in the Polish emerging functional metropolitan areas are discussed in light of the currently emerging Polish territorial based policy. The paper draws special attention to the strengthening of cooperation between local authorities and cooperation with other sectors of the functional areas with special emphasis on metropolitan areas. The result of the research presented in the paper is the proposal to build a model of cohesion in metropolitan areas. The model takes into account the recommendations of European and Polish policy, the changing national legislative framework and local conditions and experience.
PL
Artykuł analizuje doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego aglomeracji poznańskiej w rozwijaniu różnych form kooperacji. Szczególna uwaga została poświęcona rozpoznaniu i zaprezentowaniu instytucjonalnych form współdziałania na tworzących się metropolitalnych obszarach funkcjonalnych. Badania dotyczące rozwoju form spójności w aglomeracji poznańskiej przedstawiono na tle aktualnej europejskiej polityki ukierunkowanej terytorialnie, kładącej nacisk na wspieranie rozwoju obszarów funkcjonalnych. Specjalna wagę przykłada się w tej polityce do rozwiązywania wyzwań wynikających z narastania powiązań funkcjonalnych na obszarach metropolitalnych. Aktualne działania podejmowane w kształtujących się funkcjonalnych polskich obszarach metropolitalnych są omawiane także w świetle powstającej obecnie polskiej polityki ukierunkowanej terytorialnie. Szczególną uwagę poświęca ona wzmacnianiu współpracy międzysamorządowej oraz kooperacji z innymi sektorami na obszarach funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o charakterze metropolitalnym. Efektem badań prezentowanych w artykule jest propozycja modelu budowania spójności w obszarach metropolitalnych. Model uwzględnia zalecenia polityki europejskiej, polskiej i zmieniające się krajowe ramy legislacyjne oraz uwarunkowania i doświadczenia lokalne.
Year
Volume
77
Issue
1
Pages
165-180
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2015_77_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.