PL EN


2015 | 77 | 2 | 209-225
Article title

Opłaty od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim

Authors
Content
Title variants
EN
Copyright levies in copyright law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper deals with copyright levies in copyright law. Copyright levies are intended to compensate subjects entitled to works protected under copyright law for any loss arising from reproduction of such works for private use. It is claimed that the assumptions that underlined the imposition of copyright levies in Germany in the sixties of the last century are now largely outdated, while the very model of copyright levies contains many faults which cannot be repaired within the existing system. Judgments delivered by the CJEU with regards to the provisions of Directive 2001/29/EC on compensating losses caused by reproduction of work protected under copyright law for private use have been analysed to establish the requirements specified in EU law regarding compensation for losses arising from private use (of reproduced protected works), including models alternative to those currently binding in the EU. Concluding, the author postulates replacement of copyright levies with a common fee.
PL
Autor zajmuje się problematyką opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim. Mają one na celu zrekompensowanie uprawnionym do dóbr chronionych w prawie autorskim strat wynikających z zwielokrotniania tych dóbr w ramach użytku prywatnego. W tekście wskazano, że założenia przyjęte przy wprowadzaniu opłat w latach sześćdziesiątych XX w. w Niemczech, są w dużej mierze obecnie nieaktualne, a model opłat ma wiele wad, których w ramach tego systemu nie da się usunąć. Autor analizuje również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszące się do postanowień dyrektywy 29/2001, dotyczących rekompensowania uprawnionym strat wynikających ze zwielokrotniania dóbr chronionych w prawie autorskim w ramach użytku prywatnego. Analiza ta ma na celu ustalenie wymogów wynikających z prawa unijnego dla modeli rekompensowania strat związanych z użytkiem prywatnym, w tym modeli alternatywnych wobec modelu obecnie dominującego w Unii Europejskiej. W ostatniej części autor proponuje odejście od opłat pobieranych od urządzeń oraz czystych nośników i zastąpienie ich opłatą powszechną.
Year
Volume
77
Issue
2
Pages
209-225
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2015_77_2_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.