PL EN


2015 | 77 | 2 | 287-299
Article title

Prawo autorskie w Polsce w dobie społeczeństwa informacyjnego – głos krytyczny użytkowników praw

Content
Title variants
EN
Copyright law in Poland at the age of an information society – a critical voice of copyright users
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article contains a critical summary of the twentieth anniversary of the Act on Copyright and Related Rights being in force, and focuses on the issue of the position of copyright users in today’s copyright-related market. The main problems of the functioning of copyright law in Poland are identified and the ineffective enforcement of law by administrative authorities presented. Thenon-existence of an efficient collective management system is also raised, as well as the resulting immense inequality of copyright market participants. Attention has been drawn to the increasing difficulties and barriers to conducting businesses that depend on copyright and relative rights use, to obsolete regulation, non-consistent judicial rulings and repressive liability principles imposed. The author then makes some recommendations, mostly legislative, that could provide for some adjustments to the benefit of all copyright-market participants.
PL
Artykuł prezentuje krytyczne podsumowanie 20-lecia obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, skupiając się na problematyce związanej z pozycją użytkowników praw autorskich na współczesnym rynku obrotu przedmiotem ochrony tej gałęzi prawa. Autor diagnozuje główne problemy związane z funkcjonowaniem ustawy także związane z nieefektywnym jej egzekwowaniem przez właściwe organy administracji państwowej. Poruszona została przede wszystkim kwestia braku skutecznego systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i wynikająca z tego faktu drastyczna nierówność między prawami użytkowników i uprawnionych. W artykule zwrócono także uwagę na narastające bariery dla działalności gospodarczej powiązanej z użytkowaniem praw autorskich i praw pokrewnych powodowane archaizmem regulacji, znaczącą rozbieżnością linii orzeczniczej w sporach sądowych dotyczących ochrony prawnoautorskiej i nadmierną represyjnością odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor przedstawia propozycje działań, przede wszystkim legislacyjnych, mogących usprawnić działanie systemu prawa autorskiego z korzyścią dla wszystkich jego uczestników.
Year
Volume
77
Issue
2
Pages
287-299
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2015_77_2_20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.