PL EN


2015 | 77 | 4 | 173-186
Article title

Przestępstwa z niewiedzy lub zapomnienia

Content
Title variants
EN
Crimes arising from ignorance or forgetfulness
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article attempts to place crimes based on ignorance or forgetfulness in the structure of a criminal act. It also aims to establish the basis on which criminal liability may be attributed. The author proposes to classify these crimes as voluntary, which is a consequence of some presumptions, like the presumption of general knowledge of the applicable law, and the lack of unambiguous criteria for the distinction between conditional intention (dolus eventualis) and recklessness in practice. This idea enables to see the problem of the intention from a new angle, based not only on intuition, but also on the legal argumentation and interference from the evidence proceeding.
PL
Przedmiotem tego artykułu jest umiejscowienie przestępstw z niewiedzy lub zapomnienia w strukturze przestępstwa i określenie, na jakiej podstawie można sprawcy w takim przypadku przypisać odpowiedzialność karną. Autorka zaproponowała przypisanie sprawcom tego rodzaju przestępstw umyślności, co jest pochodną przyjęcia określonych domniemań (wynikających z domniemania znajomości prawa) i braku jednoznacznych kryteriów pozwalających na praktyczne odróżnienie zamiaru ewentualnego od tzw. świadomej nieumyślności. Taki zabieg otwiera możliwość nowego spojrzenia na problem strony podmiotowej, pozwalający na jej odtworzenie w oparciu nie tylko o intuicję, lecz także o argumentację prawną i wnioskowania z wyniku postępowania dowodowego.
Year
Volume
77
Issue
4
Pages
173-186
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2015_77_4_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.