PL EN


2016 | 78 | 2 | 101-112
Article title

Etyczne podłoże postaw maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
The background of ethical attitudes of stockbrokers and investment consultants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the results of a study on the doctrinal and institutional binder of ethical infrastructures, developing and ensuring virtuous behaviour of professionals engaged in the financial services sector. The area of research was restricted to the trends in the codification of ethical principles, and the impact of codified ethics on the moral attitudes of individual stockbrokers or investment consultants. Although the code of ethics may not necessarily influence one’s attitudes, it may at least indicate proper conduct. An emphasis was placed on explaining what implementation of ethical infrastructures could mean in practice for the associations of professionals. This issue was explored more fully based on the results of a survey of the common shortcomings accrued around the codification of professional ethics, taking into account some philosophical arguments undermining its role in resolving moral dilemmas. The whole investigation was based on the current achievements of doctrine, complementing the scientific discourse in this area.
PL
Przedmiotem opracowania jest zbadanie doktrynalnych spoiw infrastruktury etycznej, które winny służyć zapewnieniu właściwej postawy moralnej profesjonalistom narażonym na pokusę przeprowadzenia transakcji spekulacyjnych. W szczególny sposób problem ten dotyczy osób zatrudnionych w sektorze usług finansowych na stanowisku maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Obszar badawczy został celowo ograniczony do tendencji formalizacyjnych etyki oraz roli procesów kodyfikacyjnych w jej kształtowaniu. Przede wszystkim po to, by wykazać redundantny wpływ unormowań etycznych na wybrane elementy rozwoju moralnego człowieka. Nadto niniejsza praca kładzie akcent na pełniejsze, niż to było dotychczas, wyjaśnienie regularnie występujących niedociągnięć argumentacyjnych narosłych wokół instytucjonalizacji etyki zawodowej z uwypukleniem tych racji, które dezawuują jej znaczenie przy rozstrzyganiu dylematów moralnych. Naszkicowana problematyka została przedstawiona na podstawie aktualnego dorobku doktryny, włączając się w ten sposób w wartki nurt jej rozważań.
Year
Volume
78
Issue
2
Pages
101-112
Physical description
Dates
published
2016-06-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2016_78_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.