PL EN


2016 | 78 | 4 | 123-136
Article title

Licencjonowanie przymusowe w prawie unijnym oraz umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską

Authors
Content
Title variants
EN
Compulsory licensing under European Union law and international treaties binding the Republic of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article describes EU legislative acts and international treaties agreements that are binding on the Republic of Poland and concern compulsory licensing. Compulsory licensing means that in certain specific circumstances specified by law, a competent authority may grant a licence for a patent without the consent of the patent holder. The extent, time scope, fee for the patent holder and other conditions of a compulsory license are specified by the competent authority in the course of relevant proceedings. Although the characteristic feature of Intellectual Property law is the principle of territoriality, all legislative acts referred to in the article provide for the conditions which each state must observe when it decides to regulate this kind of licensing in its own legal system. One of the main goals of the acts described in the article is to create such a system of compulsory licensing that would be consistent and unified. The reasons why compulsory licences are granted very rarely are also given.
PL
Artykuł opisuje wiążące Polskę akty prawa unijnego oraz umowy międzynarodowe, które dotyczą problematyki licencjonowania przymusowego. Licencjonowanie przymusowe to udzielanie licencji przez organ właściwy na patent uprawnionego, bez jego zgody, w ściśle określonych w aktach prawnych przypadkach. Zakres, należne wynagrodzenie, okres trwania czy same warunki licencji przymusowej określa zatem organ właściwy po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania spornego. Mimo że prawo własności intelektualnej cechuje zasada terytorialności we wszystkich przywołanych w artykule aktach prawnych uregulowano warunki, jakich państwa powinny przestrzegać, decydując się na wprowadzenie w swoich ustawodawstwach przepisów odnoszących się do udzielania licencji przymusowych. Jednym z głównych celów każdego z opisywanych w artykule aktów prawnych jest stworzenie takiego systemu licencjonowania przymusowego, który byłby spójny i jak najbardziej ujednolicony na rynkach jak największej liczby państw. Autor artykułu stara się również wskazać powody, dla których licencjonowanie przymusowe tak rzadko znajduje zastosowanie w praktyce.
Year
Volume
78
Issue
4
Pages
123-136
Physical description
Dates
published
2016-12-23
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2016_78_4_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.