PL EN


2017 | 79 | 1 | 173-189
Article title

Weryfikacja kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny kryminalistyki na przykładzie analizy danych dotyczących biegłych sądowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

Content
Title variants
EN
Verification of candidates for court experts in forensics on the example of the practice developed at the District Court in Poznan
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article aims to establish the current practice of determining the qualifications of candidates for court experts. This is done on the example of the model developed by the District Court in Poznan on the basis of the author’s research. The study involved examination of personal files of court experts in forensics entered in the list kept by the President of the District Court in Poznan.First, the standard model for determining the qualifications of candidates for  expert witnesses adopted by statute has been presented, and then the  qualifications of expert witnesses from the list and the manner of their  documentation by candidates examined. This is followed by an analysis of the manner in which the qualifications of candidate experts are verified by the President of the District Court in Poznan.
PL
Celem artykułu jest ustalenie modelu weryfikacji kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych istniejącego w praktyce. Model ten ukazano na przykładzie modelu wypracowanego w okręgu poznańskim. Artykuł przygotowano na podstawie badań własnych przeprowadzonych na obszarze Sądu Okręgowego w Poznaniu. Badaniom poddano akta osobowe biegłych sądowych z dziedziny kryminalistyki wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej części ukazano ustawowy model weryfikacji kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych. W części drugiej przedstawiono kwalifikacje biegłych sądowych wpisanych na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sposób ich dokumentowania przez kandydatów na biegłych. W części tej ukazano również wypracowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu sposób weryfikacji tych kwalifikacji.  
Year
Volume
79
Issue
1
Pages
173-189
Physical description
Dates
published
2017-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2017_79_1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.