PL EN


2017 | 79 | 3 | 61-72
Article title

Wątki orzecznicze w sprawach z zakresu realizacji zadań własnych i zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Selected judgments in matters concerning own and commissioned tasks performed by local government. An analysis of the rulings of the Constitutional Tribunal and the Supreme Administrative Court
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to analyse the mainstream trends in the most recent case law of the Constitutional Tribunal (TK) and the Supreme Administrative Court (NSA) in matters concerning own and commissioned tasks performed by local government. Preliminary research has shown that the current activity of TK and NSA in the field of local government tasks is focused primarily on the legal basis for performing these tasks and on their financing. The content of the law cases selected for the analysis indicates that the TK as well as the NSA case law fully support the idea of local government, including the principle of self-reliance and decentralisation in terms of carrying out tasks. This is evident in the example of the legal basis for the performance of tasks (including the legal nature of the performance contract) and the principle of self-reliance of the local government units.
PL
Celem artykułu jest wyodrębnienie i analiza głównych nurtów w najnowszym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących zadań własnych i zleconych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Badania wstępne wykazały, że ostatnia aktywność TK oraz NSA w zakresie zadań samorządu terytorialnego skupia się przede wszystkim na wątkach z zakresu podstawy prawnej do wykonywania zadań (zarówno własnych, jak i zleconych) oraz z zakresu finansowania tych zadań. Treść wyodrębnionych spraw wskazuje na to, że linia orzecznicza TK i NSA wspierała w pełni w ostatnich latach ideę samorządności, w tym zasadę samodzielności i decentralizacji w aspekcie realizacji zadań publicznych. Widać to wyraźnie na przykładzie rozważań dotyczących podstawy prawnej do wykonywania zadań (w tym charakteru prawnego porozumienia o wykonywaniu zadań zleconych) oraz zasady samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Year
Volume
79
Issue
3
Pages
61-72
Physical description
Dates
published
2017-09-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2017_79_3_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.