PL EN


2017 | 79 | 3 | 91-107
Article title

Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego a władztwo planistyczne gminy

Content
Title variants
EN
A framework of the feasibility study regarding spatial development of a metropolis and a planning capacity of a gmina
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On 1 January 2016 a new spatial development category was introduced to the Polish normative system. It is termed a framework of the feasibility study regarding urban development of a metropolitan association. Six months later, on 1 July 2017, an association the Metropolitan Association of Upper Silesia was established. In this article an attempt was made to analyse the normative character of the metropolitan feasibility study (made at the level of spatial planning for the territory of a metropolis) having in mind, in particular, its impact on gmina’s spatial planning competences.
PL
Z dniem 1 stycznia 2016 r. do polskiego porządku normatywnego wprowadzono nową kategorię opracowania planistycznego, którym jest ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, a z dniem 1 lipca 2017 r. został utworzony związek metropolitalny pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”. W związku z powyższym w artykule podjęto próbę analizy charakteru normatywnego studium metropolitalnego (sporządzanego na nowym szczeblu planowania przestrzennego, jakim jest obszar metropolitalny), mając na uwadze w szczególności wpływ jego ustaleń na zakres władztwa planistycznego gminy.
Year
Volume
79
Issue
3
Pages
91-107
Physical description
Dates
published
2017-09-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2017_79_3_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.