PL EN


2017 | 79 | 3 | 109-118
Article title

Referendum lokalne

Content
Title variants
EN
A local referendum
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A local referendum is an example of direct democracy. Its essence is contained in the universal and direct participation of eligible citizens in voting in which everyone has one vote, and the willpower of the majority is decisive. Prior to a referendum it must be decided whether it will be binding or opinion-making while the questions to be asked in a referendum must be correctly formulated.The idea of a local referendum carries certain objective and organisational limitations (it assumes a certain initiative of citizens; the full rationalism of the choice made is not always obvious; and the voting formula limits the field to a possible compromise; it is also time consuming and it entails significant cost).
PL
Referendum lokalne jest przykładem demokracji bezpośredniej. Jego istota zawiera się w powszechnym i bezpośrednim udziale uprawnionych obywateli w głosowaniu, z których każdy dysponuje jednym głosem, a decydujące znaczenie ma wola większości. Jego przeprowadzenie wymaga ustalenia rodzaju referendum (wiążące lub opiniodawcze) oraz prawidłowego sformułowania pytania referendalnego. Idea referendum lokalnego niesie ze sobą pewne ograniczenia: przedmiotowe i organizacyjne (zakłada pewną aktywność obywateli; często trudno o pełny racjonalizm w dokonywanym wyborze; sama formuła głosowania ogranicza pole dla ewentualnego kompromisu; przeprowadzenie wymaga czasu oraz wiąże się z koniecznością poniesienia znaczących kosztów).
Year
Volume
79
Issue
3
Pages
109-118
Physical description
Dates
published
2017-09-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2017_79_3_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.