PL EN


2017 | 79 | 4 | 163-175
Article title

Kodyfikacja i postępowy rozwój międzynarodowego prawa kosmicznego przez soft law

Authors
Content
Title variants
EN
Codification and progressive development of international space law through soft law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article suggests the reinterpretation of classical international law terms: the codification and progressive development, in order to carry out an in-depth analysis of the development processes in international space law. Since no new global treaties in this regard have been made since 1979, an instrument which seems to allow for substantial changes in international space law is soft law norms. In this context, codification in international space law can also be understood as enhancement of the normative importance of standards that are mainly contained in the resolutions adopted by the  General Assembly. Consequently, codification may be considered as a systematisation of guidelines which create no controversies in fields where there has already been extensive State practice in place. Similarly, progressive development of international space law can be understood as a preparation of drafts of standards on subjects not yet regulated by soft law documents. At the same time, the failure of the initiative of the International Code of Conduct for Outer Space Activities shows that the soft law method of regulation cannot be considered as a universal remedy to address the difficulties of international communities in the process of norm creation.
PL
Artykuł przedstawia możliwość reinterpretacji klasycznych pojęć prawa międzynarodowego – „kodyfikacja” oraz „postępowy rozwój” – w celu głębszego zrozumienia procesów rozwoju zachodzących w międzynarodowym prawie kosmicznym. Ponieważ po 1979 r. brak nowych globalnych regulacji traktatowych w tym zakresie, instrumentem, który pozwala w pełni dostrzec zmiany zachodzące w międzynarodowym prawie kosmicznym, są normy o charakterze soft law. W tym kontekście proces kodyfikacji w międzynarodowym prawie kosmicznym może być postrzegany również przez wzrost znaczenia normatywnego standardów funkcjonujących przede wszystkim na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ lub innych niewiążących uzgodnień o charakterze międzynarodowym. Kodyfikacja stanowiłaby zatem swoistą systematyzację wytycznych, niebędących przedmiotem zasadniczych kontrowersji, w obszarach, w których istnieje już gruntowna praktyka państw. Natomiast postępowy rozwój międzynarodowego prawa kosmicznego jest rozumiany jako przygotowanie projektów standardów w przedmiocie, który jeszcze nie był regulowany przez dokumenty soft law dotyczące tego działu prawa. Równocześnie przykład niepowodzenia inicjatywy międzynarodowego kodeksu postępowania dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej pokazuje, że metoda regulacji w drodze rozwijania soft law nie stanowi uniwersalnego panaceum na trudności normotwórcze społeczności międzynarodowej.
Year
Volume
79
Issue
4
Pages
163-175
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2017_79_4_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.