PL EN


2017 | 79 | 4 | 225-236
Article title

Czy standaryzacja CSR sprzyja odpowiedzialności biznesu?

Content
Title variants
EN
Does the standardisation of CSR conduce to responsible business?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to disclose the limitations of Corporate Social Responsibility (CSR) standards. First, the aims and forms of CSR standardisation and the spectrum of CSR standards including their possible classifications are presented. The next part of the paper deals with the empirical data verifying the efficiency of CSR standards which often prove to be dysfunctional or even enhancing irresponsibility. The last part is devoted to the analysis of the causes of the unreliability of CSR standards.
PL
Celem artykułu jest ujawnienie ograniczeń związanych ze standaryzacją CSR. W pierwszej części dokonano rekonstrukcji celów i form standaryzacji CSR, następnie przedstawiono spektrum standardów CSR, pokazując możliwe ich uporządkowania. Kolejna część artykułu sięga do danych empirycznych weryfikujących efektywność standardów CSR. Okazuje się że często nie spełniają one swojej roli, a nawet zwiększają poziom nieodpowiedzialności. W ostatniej części artykułu podjęto analizę przyczyn zawodności tych standardów.
Year
Volume
79
Issue
4
Pages
225-236
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2017_79_4_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.