PL EN


2018 | 80 | 1 | 301-310
Article title

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Authors
Content
Title variants
EN
Corporate social responsibility
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the socio-economic effects resulting from the neoliberal model that has been a dominant model in the last couple of decades. The main thesis is that the model has marginalised the social aspect of economics. Hence, economics today is searching for answers to new and old questions, including how to shape the economic regime in the framework of which economics as a discipline could serve not only a selected group of people but society as a whole. These expectations can be largely fulfilled by corporate social responsibility (CSR) that is based on ethics, morality, responsibility and solidity.
PL
Głównym celem pracy jest próba zaprezentowania następstw społeczno-gospodarczych powstałych w wyniku dominacji przez kilka dekad modelu neoliberalnego. Myślą przewodnią jest stwierdzenie, że tryumfujący od kilku dekad model neoliberalny zmarginalizował społeczny wymiar ekonomii. Ekonomia znajduje się współcześnie w stadium poszukiwania odpowiedzi na stare i nowe pytania. Dotyczą one również kierunku kształtowania ładu gospodarczego, w ramach którego ekonomia jako nauka służyłaby nie tylko wybranej grupie społecznej, ale całemu społeczeństwu. Oczekiwania te w dużym stopniu spełnić może idea społecznej odpowiedzialności biznesu, która opiera się na takich wartościach, jak etyka, moralność, odpowiedzialność i rzetelność.
Year
Volume
80
Issue
1
Pages
301-310
Physical description
Dates
published
2018-03-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2018_80_1_23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.