PL EN


2018 | 80 | 2 | 205-224
Article title

Analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Solvency II na przykładzie wybranych ubezpieczycieli

Content
Title variants
EN
Insurers’ solvency analysis in Solvency II system on the example of selected companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Solvency is one of the key factors in the functioning of any enterprise, including in particular insurance companies. Owing to the nature of the business, insurers’ solvency has long been regulated in detail not only by national laws, but also by European law. The insurance market has undergone a major change recently. So far Solvency I rules – already well known by insurers and generally not too complicated, have been now replaced by Solvency II, which is a huge challenge for the insurance market. The main aim of the article is to analyse the solvency of a selected group of ten Polish insurance companies, according to the solutions adopted in the new legal system governed by the Solvency II Directive. The paper also deals with the basic issues related to the concept of the solvency of the insurance companies, regulating these issues in the legislation, and general characteristics of the requirements of insurance companies in the Solvency II regime. This has been the first work that refers to the financial data of Polish insurers disclosed for the first time in May 2017 in completely new Solvency and Financial Condition Reports (SFCR).
PL
Wypłacalność jest jednym z kluczowych czynników funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności zakładów ubezpieczeń. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności kwestia wypłacalności ubezpieczycieli jest od dawna szczegółowo uregulowana nie tylko prawem krajowym, lecz także normami prawa europejskiego. Rynek ubezpieczeń w ostatnim czasie przechodzi istotną zmianę. Dotychczas obowiązujące reguły Solvency I – dobrze już poznane przez ubezpieczycieli i w sumie niezbyt skomplikowane –zastępowane są dyrektywą Solvency II, która jest ogromnym wyzwaniem dla rynku ubezpieczeniowego. Podstawowym celem artykułu jest analiza wypłacalności wybranej grupy dziesięciu polskich zakładów ubezpieczeń według rozwiązań przyjętych w nowym systemie prawnym uregulowanym dyrektywą Solvency II. W pracy omówiono także podstawowe zagadnienia związane z pojęciem wypłacalności zakładów ubezpieczeń, uregulowaniem tych kwestii w prawodawstwie oraz dokonano ogólnej charakterystyki wymagań stawianych zakładom ubezpieczeń w reżimie Solvency II. Jest to pierwsza praca, która odwołuje się do danych finansowych polskich ubezpieczycieli ujawnionych po raz pierwszy w maju 2017 r. w zupełnie nowych sprawozdaniach o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR).
Year
Volume
80
Issue
2
Pages
205-224
Physical description
Dates
published
2018-06-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2018_80_2_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.