PL EN


2018 | 80 | 2 | 273-286
Article title

Mobilność jako potencjalność: sposoby rozumienia mobilności z perspektywy nowych technologii i paradygmatu mobilności

Content
Title variants
EN
Mobility as a potentiality: ways of understanding mobility from the perspective of new technologies and the paradigm of mobility
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper refers to the new mobilities paradigm as a perspective of describing contemporary social phenomena related to mobility and movement. It points to the interdependence between new forms of action taken by social actors and technological development. Three dimensions of the relationships between technology, mobility and social significance are described: the understanding of space, the understanding of time and identity of an individual and an agency. The most important assumption of the paper is that mobility is socially defined. Based on the results of a qualitative empirical research, several ways of social understanding of mobility are identified: portability, accessibility, internet connectivity, comparison with analogue/stationary systems. As a result, mobility has not been shown as a permanent social characteristic, but as a potentiality.
PL
Artykuł odnosi się do paradygmatu nowych mobilności (new mobilities paradigm) jako perspektywy opisu współczesnych zjawisk społecznych związanych z mobilnością i przemieszczaniem się. Wskazuje na zależność pomiędzy nowymi formami działań aktorów społecznych a rozwojem technologicznym. Opisuje trzy wymiary relacji technologia – mobilność – znaczenia społeczne: rozumienie przestrzeni, rozumienie czasu oraz tożsamość i podmiotowość jednostek. Najważniejszym założeniem artykułu jest jednak to, że mobilność jest definiowana społecznie. Na podstawie wyników jakościowych badań empirycznych wskazano kilka sposobów społecznego rozumienia mobilności: możliwość przenoszenia, dostępność, łączność z Internetem, porównanie z analogowością/stacjonarnością. W rezultacie mobilność pokazano nie jako stałą cechę społeczną, ale jako potencjalność.
Year
Volume
80
Issue
2
Pages
273-286
Physical description
Dates
published
2018-06-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2018_80_2_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.