PL EN


2018 | 80 | 3 | 149-165
Article title

Wpływ starzenia się społeczeństwa na postęp techniczny

Authors
Content
Title variants
EN
The impact of the ageing population on technical progress
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses the relation between the ageing of society and technical progress, which seems to be a particularly important subject in the view of the inevitability of changes in the demographic structure and the latest analyses of the impact of this phenomenon on labour productivity. On the basis of the results of empirical studies, forecasts of the GDP growth rate for Europe have been revised, taking into account this correlation. It appears that the existence of dependencies lowers this indicator significantly. Moreover, the analysis of the time series of macroeconomic aggregates has shown that a change in the demographic structure may have a severe impact not only on the long-term trend but also on the course of economic cycles. Furthermore, the article extends the classic model of overlapping generations in such a way as to reflect the impact of population ageing on technical progress. It has been shown that the impact of the modification is far greater than the impact of merely taking into account the slowdown resulting from demographic trends.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza związku starzenia się społeczeństwa i postępu technicznego, co wydaje się tematem szczególnie istotnym wobec nieuchronności przemian struktury demograficznej oraz najnowszych analiz dotyczących wpływu tego zjawiska na produktywność pracy. Korzystając z wyników badań empirycznych, dokonano rewizji prognoz stopy wzrostu PKB dla Europy, uwzględniającej przedmiotowy związek. Okazuje się, że istnienie zależności znacznie obniża wskaźnik. Ponadto na podstawie analizy szeregów czasowych agregatów makroekonomicznych pokazano, że zmiana struktury demograficznej może mieć dotkliwe skutki nie tylko dla długookresowego trendu, lecz także dla przebiegu cykli koniunkturalnych. W artykule rozszerzono również klasyczny model nakładających się pokoleń w taki sposób, by odzwierciedlał wpływ zmiany starzenia się społeczeństwa na postęp techniczny. Pokazano, że modyfikacja skutkuje pogorszeniem się wyników ekonomicznych w dużo większym stopniu niż uwzględnienie jedynie spowolnienia wynikającego z trendów demograficznych.
Year
Volume
80
Issue
3
Pages
149-165
Physical description
Dates
published
2018-09-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2018_80_3_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.