PL EN


2018 | 80 | 3 | 87-96
Article title

Nowe granice obrony koniecznej? Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego z 8 grudnia 2017 roku

Authors
Content
Title variants
EN
New borders of defence of necessity? Comments on the amendment to the Penal Code of 8 December 2017
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents problems arising from the amendment to the Penal Code regarding the extension of the borders of defence of necessity. The amendment is aimed at limiting the criminal liability of the victim defending himself or herself against the assailant when the attack takes place in his or her place of residence. The article presents the reasons for the application of the introduction of this new provision, discusses it and points out the doubts that may arise in its context.
PL
Artykuł przedstawia problematykę związaną z nowelizacją Kodeksu karnego dotyczącą rozszerzenia granic obrony koniecznej. Dokonana nowela ma na celu ograniczenie odpowiedzialności karnej broniącego się pokrzywdzonego przed napastnikiem, gdy do zamachu dochodzi w jego miejscu zamieszania. W artykule zaprezentowano przesłanki stosowania nowego przepisu, omówiono go oraz wskazano wątpliwości mogące pojawić się na jego tle.
Year
Volume
80
Issue
3
Pages
87-96
Physical description
Dates
published
2018-09-28
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2018_80_3_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.