PL EN


2018 | 80 | 4 | 243-255
Article title

Spółki wynajmu rynku nieruchomości czy PL REITs?

Content
Title variants
EN
Real estate leasing companies or real estate investment funds?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the mid-2016, the first unsuccessful attempt to introduce REITs into national legislation was made. In May 2017, the Ministry of Finance introduced a revised draft on real estate leasing companies (SWRN law) whose construction is similar to REITs. In the view of the opinion-making bodies, which is shared by the author of this article, the adoption of the SWRN law in the form proposed by the Ministry of Finance may produce results other than desired. Instead of increasing the involvement of domestic capital in the real estate market, SWRNsmay be used to support tax evasion and effectively stop the development of the real estate investment funds market in Poland. Therefore, in order to eliminate these dangers, certain modifications of the rules of the operation of SWRNs based on SWRN law and changes in the manner of operation of the existing real estate investment funds in Poland as well as solutions used in European countries were proposed.
PL
W połowie 2016 r. podjęto pierwszą, nieudaną próbę wprowadzenia funduszy REITs do Polski. Kilka miesięcy później (maj 2017 r.) Ministerstwo Finansów przedstawiło poprawiony projekt ustawy o spółkach wynajmu rynku nieruchomości (SWRN), których konstrukcja jest zbliżona do REITs. Zdaniem podmiotów opiniujących projekt ustawy o SWRN i zdaniem autora przyjęcie ustawy w proponowanej formie może przynieść inne rezultaty, niż są zakładane przez projektodawcę. Zamiast zwiększenia zaangażowania krajowego kapitału na rynku nieruchomości, można spodziewać się wykorzystywania SWRN do optymalizacji podatkowej i zahamowania rozwoju rynku funduszy nieruchomości w Polsce. Dlatego też w celu wyeliminowania tych zagrożeń w artykule przedstawiono potencjalne bariery rozwoju rynku SWRN. Zaproponowano także zmiany w konstrukcji SWRN z uwzględnieniem zasady działalności istniejących do tej pory funduszy nieruchomości i rozwiązań stosowanych w różnych krajach europejskich, co może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycji pośrednich na rynku nieruchomości.
Year
Volume
80
Issue
4
Pages
243-255
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2018_80_4_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.