PL EN


2018 | 80 | 4 | 89-101
Article title

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w świetle nowych przepisów prawnych

Authors
Content
Title variants
EN
Central Register and Information on Economic Activity in the light of new legal regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The solutions concerning the Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG) regulated in the Act of 6 March 2018 on the Central Register and Information on Economic Activity and the Information Point for Entrepreneurs are analysed. The starting point of the analysis are the assumptions set out in the rationale for the draft act. Next, the changes introduced by the new act in terms of these assumptions, in particular with regard to the ordering of regulations, the division of data contained in CEIDG, their exchange and facilitations for entrepreneurs are assessed. The authoress also analyses the activities that are not subject to entry in the CEIDG (not registered) introduced by the provisions of the Act of 6 March 2018: Law on Entrepreneurs.
PL
Autorka poddaje analizie rozwiązania dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) uregulowane w ustawie z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Za punkt wyjścia przyjmuje założenia określone w uzasadnieniu projektu ustawy i ocenia zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa pod kątem tych założeń, w szczególności w zakresie uporządkowania przepisów, podziału danych zawartych w CEIDG, ich wymiany oraz ułatwień dla przedsiębiorców. Autorka analizuj także tzw. działalność niepodlegającą wpisowi do CEIDG (tzw. nieewidencjonowaną) wprowadzoną przepisami ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Year
Volume
80
Issue
4
Pages
89-101
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2018_80_4_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.