PL EN


2019 | 81 | 3 | 235-249
Article title

Determinanty zadowolenia z życia Polaków z pokolenia X

Authors
Content
Title variants
EN
Determinants of happiness among the Poles of Generation X
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The research undertaken focused on a specific group: Poles aged 35 and over, thus representing so-called Generation X. The main objective of the study was to check which factors affect overall satisfaction with life, as well as how to what extent, which was measured as a weighted average of partial satisfaction indicators from 21 different spheres of life. The weights used to establish this general indicator were the declarations of respondents on how important every sphere is in their life, how much they want to be implemented in it. To achieve this goal, the results of a survey conducted in the first half of 2017 on a sample of 1,110 respondents from the Wielkopolska Voivodeship were used, and in determining what factors significantly determine a high or low level of satisfaction a multidimensional regression analysis was used. The results of the modeling process indicated 14 out of a potential 41 determinants of happiness, and the set of these factors includes the following characteristics of respondents: having children, the number of children, being financially independent, the value of property, place of residence, experiencing or not experiencing great failure in life, level of freedom/ liberty, level of safety, fitness level, self-assessment of health, number of sexual contacts, social prestige, level of extraversion and level of conscientiousness. In addition, it turned out that some of these factors positively affect the level of satisfaction, some negatively, and this influence is also manifested with varying intensity.
PL
Podjęte badanie skupiało się na Polakach w wieku 35 lat i więcej, a więc reprezentujących tzw. pokolenie X. Głównym celem badania było sprawdzenie, które czynniki oraz w jakim kierunku i w jakim stopniu wpływają na ogólne zadowolenie z życia (mierzone jako średnia ważona cząstkowych wskaźników zadowolenia z 21 różnych sfer życia a wagami stosowanymi do ustalenia tego ogólnego wskaźnika). Podstawą badania były deklaracje respondentów, jak ważna w ich życiu jest dana sfera, jak bardzo chcą się w niej realizować. Do zrealizowania tego celu wykorzystano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w pierwszym półroczu 2017 na próbie 1110 respondentów z województwa wielkopolskiego, a w ustaleniu, jakie czynniki istotnie determinują wysoki lub niski poziom zadowolenia, posłużono się wielowymiarową analizą regresji. Wyniki modelowania wskazały na 14 spośród potencjalnych 41 determinant szczęścia, a w zestawie tych czynników znalazły się następujące cechy respondentów: posiadanie dzieci, liczba dzieci, bycie niezależnym finansowo, wartość majątku, miejsce zamieszkania, doznanie bądź nie wielkiej życiowej porażki, poziom wolności/ swobody, poziom bezpieczeństwa, poziom sprawności, samoocena stanu zdrowia, liczba kontaktów seksualnych, poziom prestiżu, poziom ekstrawersji oraz poziom sumienności. Ponadto okazało się, że niektóre z nich na poziom zadowolenia wpływają dodatnio, niektóre ujemnie, wpływ ten zaś ujawnia się też z różną intensywnością.
Year
Volume
81
Issue
3
Pages
235-249
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2019_81_3_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.