PL EN


2019 | 81 | 3 | 267-279
Article title

O potrzebie rekapitulacji, rewitalizacji i rekontekstualizacji pojęcia kontroli społecznej

Content
Title variants
EN
On the necessity of recapitulating, revitalizing and recontextualizing the concept of social control
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The reflections presented in this article are theoretical in character and focus on a critical reading of the ideas of social control. The starting point is an analysis of the features of intellectual climate, directing the present approach of sociology toward social control. Some hypotheses regarding the embodiment of the instruments and objects of social control are presented. They serve two purposes. Firstly, they are supposed to inspire critical interpretations of known ideas and further inquiries in the investigated domains. Secondly, they are supposed to stimulate further attempts at formulating a theory focused on the complexity of social control. In conclusion to the presented considerations, we present postulates regarding the recapitulation, revitalization and recontextualization of the assumptions and concepts applied in the theory of social control.
PL
Refleksje przedstawione w artykule mają charakter teoretyczny i skupiają się na krytycznym odczytaniu idei kontroli społecznej. Rozpoczyna je analiza cech klimatu intelektualnego ukierunkowującego obecne podejście socjologii do kontroli społecznej. Po czym postawiono kilka hipotez dotyczących wcielania instrumentów kontroli i przedmiotu kontroli społecznej. Mają one realizować dwa cele: po pierwsze, inspirować do przemyśleń, krytycznych interpretacji znanych idei i dalszych poszukiwań w opisywanych obszarach; po drugie, pobudzić kolejne próby teoretyzowania o problematyce kontroli społecznej w sposób uwzględniający jej złożoność. W konkluzjach rozważań pojawiają się trzy postulaty. Dotyczą one rekapitulacji, rewitalizacji i rekontekstualizacji założeń, pojęć i konceptów używanych w teorii kontroli społecznej.
Year
Volume
81
Issue
3
Pages
267-279
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2019_81_3_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.