PL EN


2020 | 82 | 1 | 203-215
Article title

Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – specyficzna klauzula generalna czy definicja legalna?

Authors
Content
Title variants
EN
The costs of obtaining revenue in income taxes from individuals and corporate entities – a specific general clause or legal definition?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For many years, the costs of obtaining revenue, regulated in the acts on personal income tax andcorporate income tax, in numerous judgments of both provincial administrative courts and theSupreme Administrative Court, as well as in administrative decisions of tax authorities and taxliterature, are referred to as a ‘specific general clause’. At the same time, the title institution of taxcosts is sometimes referred to as a legal definition in both the judicature and scientific literature.The aim of the article is to clearly determine to which legal category this extremely importanttechnical element of the construction of both income taxes in Poland belongs. One legal term,which is encoded at the stage of making law in the wording of a legal norm, cannot be interpretedby various entities applying the law at the same time as: a non-specified phrase, a general clauseand a legal definition.
PL
Unormowane w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów od wielu lat w licznych wyrokach zarówno wojewódzkich sądów administracyjnych, jak i Naczelny Sąd Administracyjny, a także w orzecznictwie administracyjnym organów podatkowych i piśmiennictwie podatkowym określane bywają mianem „specyficznej klauzuli generalnej”. Jednocześnie tytułowa instytucja kosztów podatkowych bywa zarówno w judykaturze, jak i literaturze naukowej określana mianem definicji legalnej. Celem artykułu jest jednoznaczne ustalenie tego jaką kategorią prawną jest ten niezwykle ważny element techniczny konstrukcji obydwóch podatków dochodowych w Polsce. Jeden zwrot prawny zakodowany na etapie stanowienia prawa w treści normy prawnej nie może być bowiem interpretowany przez różne podmioty stosujące prawo jednocześnie jako: zwrot niedookreślony, klauzula generalna i definicja prawna. Zjawisko takie jest sprzeczne z obowiązującą pozytywistyczną koncepcją racjonalnego ustawodawcy.
Year
Volume
82
Issue
1
Pages
203-215
Physical description
Dates
published
2020-03-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2020_82_1_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.