PL EN


2020 | 82 | 1 | 231-245
Article title

Finansyzacja gospodarki w ujęciu makroekonomicznym

Authors
Content
Title variants
EN
The financialization of the economy – a macroeconomic perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article attempts a holistic analysis of the phenomenon of the financialization of the economy using a macroeconomic approach. The first part of the article deals with terminological issues. In the second part the author presents the determinants of financialization and the stages of the process from a historical perspective. The third part of this article analyses economic phenomena and business processes linked to financialization: transformation on commodity markets, inflation targeting as a goal of monetary policy, the impact of the financial sector on economic growth and asset inflation on capital markets.
PL
W artykule podjęto próbę holistycznego spojrzenia na zagadnienie finansyzacji gospodarki, przyjmując perspektywę makroekonomiczną. Część pierwsza przybliża kwestie terminologiczne. Część druga poświęcona została ukazaniu czynników determinujących rozwój finansyzacji oraz etapy rozwoju tego zjawiska. W części trzeciej przedstawiono zjawiska ekonomiczne i procesy gospodarcze, których wystąpienie lub nasilenie jest wiązane z procesem finansyzacji (m.in. przekształcenia na rynkach towarowych, politykę monetarną zakładającą sterowanie inflacją, oddziaływanie sektora finansowego na wzrost gospodarczy, czy też inflację aktywów).
Year
Volume
82
Issue
1
Pages
231-245
Physical description
Dates
published
2020-03-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2020_82_1_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.