PL EN


2014 | 25 |
Article title

Rozkład obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce w latach 2000–2010

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main aim of this study is to identify the spatial and temporal distribution of economic growth and stagnation areas carried out for the holistic (multifaceted) approach to the socio-economic development. The analysis is performed in the set of 379 poviats of Poland (NUTS 4/LAU 1 units) and embraces the period of 2000–2010. Spatial setting applied in the study enables verification of the polarization processes in the context of positioning the areas characterized by various developmental conditions resulting together from modern globalization and persistence of still relevant relict divisions of the economic space in Poland.
PL
Głównym celem opracowania jest analiza rozkładu obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej oraz jego zmienności w czasie, przeprowadzona w oparciu o badanie poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu wieloaspektowym (całościowym). Identyfikacja tego rozkładu odbywa się w układzie 379 powiatów Polski (NUTS 4/LAU 1) w odniesieniu do okresu 2000–2010. Przyjęty układ przestrzenny umożliwia rozpatrywanie procesów polaryzacji w kontekście rozmieszczenia obszarów cechujących się różnymi uwarunkowaniami procesów rozwojowych, wynikającymi zarówno ze współczesnych procesów globalizacji, jak i utrzymujących się reliktowych podziałów przestrzeni ekonomicznej Polski.
Year
Issue
25
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-03-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2014_25_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.