PL EN


2015 | 30 |
Article title

Problemy metodologiczne badania sektora kreatywnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims to identify and characterise the major methodological problems of the research on the cultural and creative industries. In the first part attention is paid to the problems associated with the semiotic issues, especially with the definitions, classification and translation. In the second part of the paper, the results of empirical research is presented. Body of work on cultural and creative industries were examined in detail. Focus was made on the methodologies used by various studies on cultural and creative industries. The outcome of this investigation have helped to characterise the main methodological features of research on the cultural and creative industries, such as the subject of the study, level of analysis, spatial scale, research methods, the type and source of the data used and the type of knowledge generated by this research.
PL
W artykule dokonano identyfikacji i charakterystyki głównych problemów metodologicznych badania sektora kreatywnego. W pierwszej części uwagę poświęcono zagadnieniom semiotycznym związanym z podstawowymi pojęciami, zwłaszcza z ich definiowaniem, klasyfikacją i tłumaczeniem. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki empirycznego badania zbioru prac dotyczących sektora kreatywnego. Pozwoliły one scharakteryzować najważniejsze cechy metodologiczne dotychczasowych badań nad sektorem kreatywnym, takie jak przedmiot tych badań, poziomy analizy, skala przestrzenna, stosowane metody naukowe, rodzaj i źródła wykorzystywanych danych oraz charakter wiedzy o sektorze kreatywnym wytworzonej w efekcie tych badań.
Year
Issue
30
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-06-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2015_30_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.