PL EN


2015 | 30 |
Article title

Aktywizująca i kulturotwórcza rola funkcji kreatywnych na obszarze śródmiejskim. Przykład studialny centrum Poznania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper focuses on the questions of using a creative potential to revive and transform often degraded and depreciated city centers. The idea was the identification and classification of urban spaces intended for creative functions implementation. Poznań was chosen as a case study city, for which there was carried out research in the area of the downtown, including quantitative and qualitative analysis. The presented research method aims at identification of potential locations for spatial activities carried out in urban and architectural scale.
PL
Rozważania autorki koncentrują sie na możliwości wykorzystania potencjału kreatywnego współczesnej społeczności miejskiej w celu ożywiania i przekształcania często zdegradowanych i zdekapitalizowanych śródmieść.Ideą jest identyfikacja i klasyfikacja przestrzeni miejskich przeznaczonych na lokalizację funkcji kreatywnych. Badania obejmujące analizy ilościowe i jakościowe zostały przeprowadzone na obszarze śródmieścia Poznania, który został wybrany jako przykład studialny. Przedstawiona metoda badawcza ma na celu wyznaczenie potencjalnych lokalizacji działań przestrzennych realizowanych w skali urbanistycnej i architektonicznej, które pozytywnie wpłynąna jakość wizualną, na podwyższenie poziomu atrakcyjności przestrzenno-społecznej oraz ożywienie danej przestrzeni poprzez implementację funkcji i form kulturotwórczych i kreatywnych.
Year
Issue
30
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-06-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2015_30_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.