PL EN


2015 | 30 | 59-66
Article title

Henri Lefebvre i hegemonia ulicy w kontekście oczekiwań klasy kreatywnej w mieście współczesnym

Authors
Content
Title variants
EN
Henri Lefebvre and street hegemony in the context of expectations of the creative class in a modern city
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarys treści: Rozważania zawarte w niniejszym artykule będą miały na celu ukazanie, w jaki sposób dokonania twórcze oraz rozwój myśli francuskiego filozofa Henri Lefebvre’a wpłynęły na kształtowanie się zjawiska miasta współczesnego w połączeniu z ideą przestrzeni  dedykowanej klasie kreatywnej. Z punktu widzenia filozofa znamienne w jego rozważaniach staje się zagadnienie industrializacji, która w jego przekonaniu przyczyniła się do zdegradowania obrazu miasta jako dzieła skończonego, będącego efektem pracy pokoleń. Działalność twórcza oraz zawodowa przedstawicieli klasy kreatywnej może przyczynić się do zmiany obrazu miasta współczesnego oraz zrozumienia, a także odtworzenia idei miasta głoszonej przez filozofa.
EN
Considerations included in this article shall be aimed to present how the creative activities and the development  of the ideas of the French philosopher, Henri Lefebvre, affected the shaping of a modern city as combined with the idea of space dedicated to the creative class. The philosopher gave much thought to the issue of industrialisation, which, in his  opinion, was a factor contributing to the degradation of the city image as a complete work of a number of generations. The creative and professional activity of the representatives of the creative class can bring about the change of the modern city image, can contribute to  the understanding of the idea of the city as propagated by Henri Lefebvre and to the recreation thereof.
Year
Issue
30
Pages
59-66
Physical description
Dates
published
2015-06-04
Contributors
author
References
  • Lefebvre A. 1991. Production of Space. Blackwell Publishing.
  • Lefebvre A. 2003. The Urban Revolution. University of Minnesota Press, Minneapolis, London.
  • Florida R. 2011. Narodziny klasy kreatywnej. Narodowe Centrum Kultury.
  • Chiodelli F. 2013. Planning and urban citizenship: suggestions from the thoughts of Henri Lefebvre, Planning Perspectives, 28, 3: 487–494.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2015_30_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.