PL EN


2015 | 30 |
Article title

Europejska Dolina Krzemowa designu. Rola designu w rozwoju sektora kreatywnego i jego wpływ na rozwój regionu na przykładzie Brabancji Północnej

Authors
Content
Title variants
EN
The european Silicon Valley of design. The role of design in the development of the creative sector and its impact on regional development on the example of North Brabant
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article aims to explain the characteristics and development paths of North Brabant, during the transition from an economy based on industries to knowledge-based economy, using the highest industry technology and design. Attempts to identify the key moments of the transformation of the socio-economic development of the region and the consequences of its impact on changes in the economy. Reference is made to the historical foundations of economic success and the consequences introduced development strategy. Analyzed characteristics of this region and innovation indicators.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka i wyjaśnienie ścieżki rozwoju Brabancji Północnej, związanej z przejściem z gospodarki opartej na przemyśle do gospodarki opartej na wiedzy, przy wykorzystaniu branży najwyższych technologii i designu. Podejmuje się próbę identyfikacji głównych momentów przeobrażeń otoczenia społeczno-gospodarczego regionu oraz skutków jego oddziaływania na zmiany gospodarki. Wskazuje się na historyczne podwaliny sukcesu gospodarczego oraz konsekwencje wprowadzonej strategii rozwoju. Zanalizowano cechy szczególne regionu i wskaźniki innowacyjności.
Year
Issue
30
Physical description
Dates
published
2015-06-04
Contributors
author
References
  • Fernandez Maldonaldo A.M., Romein A. 2014. The reinvention of Eindhoven: From industrial town to capital city of a technology and design region (http://www.researchgate.net/profile/Ana_Maria_Fernandez_Maldonado/publications, dostęp: 1.06.2014).
  • http://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept (dostęp: 4.05.2015).
  • http://www.designacademy.nl (dostęp: 25.05.2014).
  • http://www.tue.nl/en/ (dostęp: 25.05.2014).
  • Okoń-Horodyńska E. 2003. Innowacyjność a rozwój gospodarczy Polski. Siły motoryczne i bariery. Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, Studia Ekonomiczne. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
  • Sleutjes B. 2014. Urbans regions of the Delta – The hard and soft side of European knowledge regions. Universiteit van Amsterdam (http://locatiekenniswerkers.verdus.nl/upload/forum/B.W.H.Sleutjes@uva.nl/URD_HELP%20UVA-VU_Report%201.pdf; dostęp: 25.05.2014).
  • van der Borg J., Ruso A.P. 2014. The impacts of culture on the economic development of cities. EURICUR. Erasmus University of Rotterdam (http://www.wien.gv.at/; dostęp: 20.05.2014).
  • van Winden W., Braun E., Otgaar A., Jelle-Witte J. 2014. The Innovation Performance of Regions: Concept and Class. EURICUR. European Institute for Comparative Urban Research (http://www.urbaniq.nl/sites/default/files/The%20Innovation%20Performance%20of%20Regions%20-%20Summary.pdf; dostęp: 25.06.2014).
  • Wicher-Baluta A. 2014. Design jako narzędzie innowacji (www.kolegia.sgh.waw.pl; dostęp: 5.06.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2015_30_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.