PL EN


2015 | 31 |
Article title

Systemy lokalizacji satelitarnej w analizie zachowań przestrzennych użytkowników miasta

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Paper discuss methodical and ethical aspects of using satellite localisation systems in human spatial behaviour research. Real-life examples from EBEH project are given that show typical issues of analysing data from passive GPS receivers. Potential mistakes and failures are of this method are described as well as possible solutions. Author discuss possible future development of GNSS methods in human geography with the adoption of methodological triangulation.
PL
W artykule omówiono aspekty metodyczne oraz etyczne wykorzystania technologii lokalizacji satelitarnej w badaniach nad zachowaniami przestrzennymi człowieka. Na przykładzie badań przeprowadzonych w trakcie projektu EBEH przedstawiono typowe problemy występujące podczas analizy danych pochodzących z pasywnych odbiorników GPS. Omówione zostały potencjalne błędy i niedostatki wynikające z zastosowania tej metody oraz możliwe działania zaradcze. Zaproponowano również wizje przyszłego wykorzystania satelitarnych systemów lokalizacji w geografii człowieka i łączenia ich z technikami badań społecznych na zasadzie triangulacji metodologicznej.
Year
Issue
31
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2015_31_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.