PL EN


2019 | 45 | 73-85
Article title

Spatial diversity of absorption of EU Assistance funds and the level of socio-economic development in Poland

Content
Title variants
PL
Spatial diversity of absorption of EU Assistance funds and the level of socio-economic development in Poland
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
The article presents the level and spatial structure of the absorption of EU funds within Cohesion Policy and Common Agricultural Policy during the 2007–2013 EU financial framework in Poland. The data analysed include all of the payments from European programmes, divided into two groups: the support dedicated for the development of agriculture and rural areas, and the cohesion policy. It has been demonstrated that the level and structure of delivery of these funds is spatially diversified. The index of the absorption of EU funds per capita is negatively correlated with the level of socio-economic development, which results from the allocation of payments dedicated for development of agriculture and rural areas. The distribution of cohesion funds is not correlated with the level of socio-economic development in poviats.
Year
Issue
45
Pages
73-85
Physical description
Dates
published
2019-02-14
Contributors
References
 • Alcidi C., Ferrer J.N., Salvo M. Di., Musmeci R., Pilati M. 2018. Income Convergence in the EU: A tale of two speeds. CEPS Commentary.
 • Bachtler J., McMaster I. 2008. EU Cohesion Policy and the Role of the Regions: Investigating the Influence of Structural Funds in the New Member States. Environment and Planning C: Government and Policy, 26(2): 398–427.
 • Biczkowski M. 2013. EU funds as a factor of regional development in relation to the concept of neo-endogenous development. [In:] M. Wójcik (ed.), The regional dimension of changes in the Polish countryside – spatial and economic aspects, Rural Studies, 34: 71–85.
 • Camagni R., Capello R. 2013. Regional innovation patterns and the EU regional policy reform. Towards smart innovation policies. Growth and Change, 44, 2: 355–389.
 • Cappelen A., Castellacci F., Fagerberg J., Verspagen B. 2003. The Impact of Regional Support on Growth and Convergence in the European Union. Journal of Commen Market Studies, 41(4): 621–644.
 • Churski P. 2008a. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Seria Geografia, 79. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Churski P. 2008b. Structural funds of the European Union in Poland – Experience of the first period of membership. European Planning Studies, 16(4): 579–607.
 • Churski P. 2014. The polarization-diffusion model in the changes to the cohesion policy – the consequences to the direction of the growth policy. [In:] P. Churski (ed.), The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 13–27.
 • Churski P., Borowczak A., Perdał R. 2014. Zróżnicowanie rozwojowe na poziomie lokalnym a absorpcja środków polityki spójności – wyzwania krajowej polityki rozwoju. [In:] A. Kukliński, J. Woźniak (eds), Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny międzynarodowy. VII Konferencja Krakowska, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków, p. 279–316.
 • Crescenzi R., De Filippis F., Pierangeli F. 2015. In Tandem for Cohesion? Synergies and Conflicts between Regional and Agricultural Policies of the European Union. Regional Studies, 49(4): 681–704.
 • Dubownik A., Rudnicki R., Wiśniewski Ł. 2017. European Union funds as a factor in the development of rural areas in Kujawsko-Pomorskie province (in 2007–2013 period). Studia Obszarów Wiejskich, 47: 7–20.
 • Dziemianowicz W. 2014. Smart specialisations for voivodeships the first steps toward improvement?, Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 18, 1: 37–43.
 • Esposti R. 2007. Regional Growth and Policies in the European Union: Does the Common Agricultural Policy Have a Counter-Treatment Effect? American Journal of Agricultural Economics, 89(1): 116–134.
 • Geppert K., Stephan A. 2008. Regional disparities in the European Union: Convergence and agglomeration. Papers in Regional Science, 87(2): 193–217.
 • Gorzelak G. 2014. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju. [In:] M. Gorynia, S. Rudolf (eds), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, PTE, Warszawa, p. 223–242.
 • Hryniewicz J. 2016. Lokalny rozwój gospodarczy oraz znaczenie środków europejskich. [In:] G. Gorzelak (ed.), Polska gmina 2015, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, p. 91–113.
 • Kossowski T., Klimczuk B. 2012. Fundusze strukturalne w rozwoju lokalnym. Podstawowe problemy na przykładzie miasta Zamość. Barometr Regionalny, 1(27): 77–82.
 • Kozera M. 2011. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 98, 3: 119–125.
 • Kyriacou A.P., Roca-Sagalés O. 2012. The Impact of EU Structural Funds on Regional Disparities within Member States. Environment and Planning C: Government and Policy, 30(2): 267–281.
 • Local Data Bank of the Central Statistical Office in Poland (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; accessed: 31.03.2017).
 • Markowski T. 2015. Territorial Capital as an Objective of Integrated Development Planning. Studia Regionalia, 43/44: 53–61.
 • Medeiros E. 2016. Territorial Cohesion: An EU concept. European Journal of Spatial Development, 60: 1–30.
 • Merler S. 2016. Income convergence during the crisis: did EU funds provide a buffer? Bruegel Working Papers, (6). Novosák J.,
 • Novosáková J., Hájek O., Horváth P. 2017. Regional disparities, absorption capacity and Structural Fund payments: A case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae, 36(4): 81–92.
 • OECD 2001, Territorial Outlook. Territorial Economy. OECD, Paris.
 • OECD 2009, How Regions Grow. Trends and Analysis, Paris.
 • Plaziak M., Trzepacz P. 2008. Spatial Distribution of EU Structural Funds in Poland in 2004–2006 – Factors, Directions, and Limitations. Bulletin of Geography. Socio–Economic Series, 9(9): 33–46.
 • Racine J.B., Reymond H. 1977. Analiza ilościowa w geografii. PWN, Warszawa.
 • Rudnicki R., (ed.) 2008. Przedakcesyjny Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD – studium przestrzenne. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 2. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Rudnicki R. 2016. Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne (lata 2002–2010). Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Rudnicki R., Dubownik A., Biczkowski M. 2016. Diversification of sources of income in agricultural holdings in the context of multi-functional development of rural areas in Poland. Belgeo, 4: 1–17.
 • Shucksmith M., Thomson K.J., Roberts D. (eds) 2005. The CAP and the Regions: the Territorial Impact of the Common Agricultural Policy. CABI Publishing, Cambridge.
 • Szlachta J. 2017. EU cohesion policy as a requirement to voivodeship development pathways. Miscellanea Geographica – Region al Studies on Development, 21, 2: 68–72.
 • Szlachta J., Zaucha J. 2010. A new Paradigm of the EU regional development in the context of the Poland’s National Spatial Development Concept. Working Papers, 001/2010. Institute for Development, Sopot.
 • Szörfi B. 2007. Development and Regional Disparities – Testing the Williamson Curve Hypothesis in the European Union. Focus on European Economic Integration, 2: 100–121.
 • The national reporting system of the Ministry of Investment and Economic Development – SIMIK (https://www.funduszeeuropejskie.2007–2013.gov.pl/KSI_raporty.aspx; accessed: 31.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_45_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.