PL EN


2019 | 46 | 91-101
Article title

Badania partycypacyjne w działaniu (PAR): między produkcją wiedzy a społecznym zaangażowaniem

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article aims to present the general principles of conducting participatory action research. It outlines the twofold history of PAR, resulting in two distinct philosophies and research practices. I discuss the specificity of PAR research process and the nature of relations between researcher and research participants. I also address the paradigmatic non-obviousness of PAR that leads to a series of significant methodological and ethical dilemmas. Most importantly, they stem from the plethora of names used to describe the method and – consequently – to define its purpose and form, especially when it comes to the role of participation. The importance of participation in PAR and its influence on the research practice are discussed in the final part of the article, offering – alongside description of the title method – a pretext for a further discussion on conditions and consequences of its implementation.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie ogólnych zasad prowadzenia partycypacyjnych badań w działaniu, przywołując ich dwutorową historię oraz wynikającą z niej filozofię i praktykę badawczą. Opisuję w nim specyfikę procesu badawczego oraz relacji między badaczem i uczestnikami badań. Jednocześnie moja prezentacja opiera się na założeniu o paradygmatycznej nieoczywistości PAR, która wikła je w szereg istotnych dylematów etycznych i metodologicznych. Związane są one przede wszystkim z przyjmowaniem przez badaczy różnych definicji, a co za tym idzie – celu i formy – partycypacji uczestników badań w działaniu. Znaczenie partycypacji w PAR i jej konsekwencje dla praktyki badawczej są przedmiotem dyskusji końcowej części artykułu, oferując czytelnikowi obok opisu metody, również pretekst do namysłu nad warunkami i konsekwencjami jej stosowania.
Year
Issue
46
Pages
91-101
Physical description
Dates
published
2019-05-09
Contributors
References
 • Fuller D., Kitchin R. 2004. Radical theory/critical praxis: academic geography beyond the academy? [W:] D. Fuller, R. Kitchin (red.), Radical theory/critical praxis: academic geography beyond the academy? Praxis (e)Press,Vernon and Victoria, s. 1–20.
 • Burawoy M. 2005. 2004 Presidential Address: for Public Sociology. American Sociological Review, 70, 1: 4–28.
 • Szołucha A. 2012. „Bądź zmianą, której chcesz doświadczyć”. Wstęp do Participatory Action Research. [W:] M. Trawińska, M. Maciejewska (red.), Uniwersytet i emancypacja. Wiedza jako działanie polityczne, działanie polityczne jako wiedza. Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies, Wrocław, s. 111–127.
 • Theiss M. 2009. Participative Action Resarch. O roli „partycypacyjnych badań w działaniu” w polityce społecznej. Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje, 11: 65–85.
 • Freire P. 1972. Pedagogy of the Opressed. Penguinn Books, London.
 • Fals-Borda O., Anisur Rahman M. 1991. Action and knowledge. Breaking the monopoly with participatory action research. Apex Press, New York.
 • Maguire P. 1987. Doing Participatory Research. A Feminist Approach. University of Massachusetts Press, Amherst.
 • Cahill C. 2007. Doing Research with Young People: Participatory Research and the Rituals of Collective Work. Children’s Geographies, 5, 3: 297–312.
 • Reason P., Bradbury H. (red.) 2008. The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. Second Edition: Sage, London.
 • Kindon S., Pain R., Kesby M. (red.) 2007. Participatory Action Research Approaches and Methods. Connecting people, participation and place. Routledge, New York.
 • Whyte W., Greenwood D., Lazes P. 1991. Participatory Action Research. Sage, Newbury Park.
 • Stringer E.T. 1999. Action Research. Second Edition. Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Denscombe M. 2010. The Good Research Guide for Small-Scale Research Projects. Fourth Edition. Open University Press, Berkshire.
 • Hart R. 1992. Children’s Participation: from Tokenism to Citizenship. UNICEF, Florence.
 • Save the children 2005. Practice Standards in Children’s Participation (https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/3017.pdf).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_46_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.