PL EN


2019 | 48 | 105-117
Article title

Istota koncepcji smart city. Aktywność miasta Poznania na drodze do smart city

Content
Title variants
EN
The essence of the concept of a smart city. The activity of the city of Poznań leading to a smart city
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cities are not equally prepared to adopt the solutions characteristic for a smart city. This problem was analysed by the author and the results were presented in the empirical part of the article on the basis of the city of Poznań. Various factors have the impact on the variety and dynamics in the process of formulating concepts of a smart city and therefore they make it an interesting area of study. The aim of this article is the attempt to sum up different attitudes to defining a smart city and to indicate their common features. The aim of the empirical part is, however, to present the preparedness of the city of Poznań to adopt the solutions as a smart city. The main thesis of this article is the statement that the concept of a smart city is strongly connected with the technological progress and as technologies develop, new areas of activities of the city appear and can be implemented.
PL
Dyskusja w zakresie podejścia do definiowania inteligentnego miasta jestw literaturze ciągle aktualna (Moustaka i in. 2018, de Falco i in. 2019). Autorzy bardzoróżnorodnie określają ramy koncepcji. Jednym z czynników, który ma wpływ na tę różnorodność podejść, jest kwestia ciągle przyspieszającego rozwoju nowych technologii, przezco koncepcja ma charakter ewolucyjny (Mora, Deakin 2019). Innym ważnym czynnikiemoddziałującym na różne podejścia do definiowania problemu jest cała gama możliwościzindywidualizowania definicji w odniesieniu do wybranego przypadku miasta, co jest konieczne, bo miasta różnią się od siebie nie tylko problemami, ale możliwościami technologicznymi ich rozwiązywania. Samorządy starają się stworzyć własne rozwiązania, któreczęsto powstają jako połączenie tzw. dobrych praktyk, uważanych za wzorcowe w Europie,np. przypadki Wiednia czy Barcelony (Mora i in. 2019) oraz własnych wizji rozwojowych.Nie wszystkie miasta w jednakowym stopniu są przygotowane do przyjęcia rozwiązań charakterystycznych dla smart city. Ten problem został zbadany przez autorkę, a wyniki ankietprzedstawione w empirycznej części artykułu na przykładzie miasta Poznania. Różnorodne czynniki wpływają na dużą dynamikę w formułowaniu koncepcji, co powoduje, że jest to niezmiernie intersujące pole badawcze. Celem artykułu jest próba syntezy różnych podejść do definiowania inteligentnego miasta oraz wskazanie na ich wspólne cechy. Z kolei celem założonym w części empirycznej jest pokazanie stanu gotowości miasta Poznania do przyjęcia rozwiązań typu smart city. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, że koncepcja smart city jest silnie związana z postępem technologicznym i w miarę rozwoju technologii pojawiają się nowe obszary aktywności miasta, które mogą być przez nią wdrażane. Pojęcie miasta inteligentnego może być różnorodnie definiowane, ponieważ każdy ekosystem ma swoją specyfikę i możliwości wsparcia rozwoju w zakresie transportu ludzi i towarów, przeciwdziałania smogowi, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i innych rozwiązań z obszaru np. turystyki.
Year
Issue
48
Pages
105-117
Physical description
Dates
published
2019-12-20
Contributors
References
 • Alizadeh T. 2018. Crowdsourced Smart Cities versus Corporate Smart Cities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 158. Institute of Physics Publishing (https://doi.org/ 10.1088/1755-1315/158/1/012046).
 • Anthopoulos L. 2019). Smart City Emergence. Cases From Around the World. Elsevier.
 • Anthopoulos L.G., Series I.T. 2018. The Rise of the Smart City. 2. The rise of the Smart City (https:// doi.org/10.1007/978-3-319-57015-0).
 • Carrillo F.J. i in. 2008. Rising knowledge cities: the role of urban knowledge precincts. Journal of Knowledge Management, 12(5): 8–20.
 • Castells M. 1996. The rise of the network society: The information age. Economy, Society, and Culture, 1.
 • Cellary W. 2019. Współczesny obieg danych (c).
 • de Falco S., Angelidou M., Addie J.P.D. 2019. From the “smart city” to the “smart metropolis”? Building resilience in the urban periphery. European Urban and Regional Studies, 26(2): 205–223 (https://doi.org/10.1177/0969776418783813).
 • Dijkstra L., Garcilazo E., McCann P. 2015. The effects of the global financial crisis on European regions and cities. Journal of Economic Geography, 15(5): 935–949 (https://doi.org/10.1093/jeg/ lbv032).
 • Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. 2015. Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych.
 • Hancke G.P., de Silva B., Hancke G.P. 2013. The role of advanced sensing in smart cities. Sensors (Switzerland) (t. 13) (https://doi.org/10.3390/s130100393).
 • Huggins R. 2003. Creating a UK competitiveness index: regional and local benchmarking. Regional Studies, 37(1): 89–96 (https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0034340022000033420).
 • Joss S., Sengers F., Schraven D., Caprotti F., Dayot Y., Joss S., Dayot Y. 2018. The Smart City as Global Discourse: Storylines and Critical Junctures across 27 Cities (February 2019) (https://doi.org/1 0.1080/10630732.2018.1558387).
 • Kitson M., Martin R., Tyler P. 2004. Regional competitiveness: An elusive yet key concept? Regional Studies, 38 (https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0034340042000320816).
 • Komninos N. 2002. Intelligent cities: innovation, knowledge systems, and digital spaces. Taylor & Francis.
 • Korenik A. 2019. Smart Cities – miasta inteligentne w Europie i Azji. CeDeWu, Warszawa.
 • Pięta-Kanurska M. 2017. Wehikuły rozwoju współczesnych miast. Wyzwania dla Wrocławia. Studia KPZK PAN, 177: 185–188 (https://doi.org/DOI: 10.24425/118581).
 • Pięta-Kanurska M. 2018. Wprowadzenie. Medycyna nowożytna: studia nad historia medycyny. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki.
 • Mora L., Deakin M. 2019. Smart city development in Europe. Untangling Smart Cities, (July): 135– 170 (https://doi.org/10.1016/b978-0-12-815477-9.00005-0).
 • Mora L., Deakin M., Reid A. 2019. Strategic principles for smart city development: A multiple case study analysis of European best practices. Technological Forecasting and Social Change, (July) 142: 70–97 (https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.035).
 • Moustaka V., Vakali A., Anthopoulos L.G. 2018. A Systematic Review for Smart City Data Analytics (March 2019) (https://doi.org/10.1145/3239566).
 • Orłowski A. 2019. Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do smart city. CeDeWu, Warszawa.
 • Porter M.E. 1998. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 76(6): 77–90.
 • Samih H. 2019. Smart cities and internet of things. Journal of Information Technology Case and Application Research, 21(1): 3–12 (https://doi.org/10.1080/15228053.2019.1587572).
 • Vence X., Pereira Á. 2018. Eco-innovation and Circular Business Models as drivers for a circular economy. Contaduría y Administración, 64(1): 64 (https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2019.1806).
 • Yigitcanlar T., Inkinen T., Makkonen T. 2015. Does Size Matter? Knowledge-Based Development of Second-Order City-Regions in Finland. Disp, 51(3): 62–77 (https://doi.org/10.1080/02513625. 2015.1093352).
 • Yovanof G., Hazapis G. 2009. An Architectural Framework and Enabling Wireless Technologies for Digital Cities & Intelligent Urban Environments. Wireless Personal Communications, 49(3): 445–463.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_48_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.