PL EN


2020 | 49 | 63-77
Article title

Wpływ procesów globalizacji na zmiany przestrzeni miejskiej Kielc

Authors
Content
Title variants
EN
The impact of globalization processes on changes in the urban space of Kielce
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the main factors conditioning the development of modern cities are globalization processes. On the one hand, they increasingly link global trends with local issues, while on the other, they eliminate certain areas from the mainstream of development. This paper presents initiatives taken in Kielce under the influence of these processes. The introductory chapters present the specifics of Kielce’s economic transformation and changes in the city’s physiognomy as a consequence of removing economic and physiognomy barriers with the outside world. Then, the development of commercial corporations, modern business services, modern exhibition space and Kielce Technology Park, which are examples of glocalization, were discussed.
PL
Jednym z głównych czynników warunkujących rozwój współczesnych miast są procesy globalizacji. Z jednej strony coraz silniej wiążą ze sobą tendencje globalne z kwestiami lokalnymi, natomiast z drugiej strony eliminują pewne obszary z głównego nurtu rozwoju. W pracy przedstawiono inicjatywy podjęte w Kielcach pod wpływem tych procesów. We wstępnych rozdziałach omówiono specyfikę transformacji gospodarczej Kielc oraz zmiany w fizjonomii miasta będące konsekwencją usunięcia barier gospodarczych i fizjonomicznych ze światem zewnętrznym, a następnie rozwój: korporacji handlowych, nowoczesnych usług dla biznesu, nowoczesnych powierzchni wystawienniczych i Kieleckiego Parku Technologicznego, będących przykładami glokalizacji.
Year
Issue
49
Pages
63-77
Physical description
Dates
published
2020-03-19
Contributors
References
 • Benko G. 1993. Geografia technopolii. PWN, Warszawa.
 • Castells M. 1989. The informational city. Information technology, economic restructuring, and the urban regional process. Basic Blackwell Publishers, Oxford.
 • Czerny M. 2001. Globalizacja a rozwój lokalny w geografii społeczno- ekonomicznej. [W:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Czerny M. 2005. Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-gospodarczej świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czerny M., Łuczak R., Makowski J. 2007. Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., Łukomska J. 2009. Bieguny wzrostu, ośrodki centralne i metropolie – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? [W:] Z. Makieła (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej. Studia KPZK PAN, t. 122.
 • Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2.
 • Harvey D. 1989. Condition of postmodernity. Basil Blackwell, Oxford.
 • Jastrzębski C. 2014. Gospodarka Kielc w latach 1970–2011. [W:] Adamczyk (red.), Kielce przez stulecia. Wyd. Jedność, Kielce.
 • Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W. 2000. Globalizacja polskich metropolii. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 • Mcluhan, M. 1962. The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. University of Toronto Press, Toronto.
 • Robertson R. 1995. Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. [W:] M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (red.), Global modernities. Sage Publications, London.
 • Runge J. 2006. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Sala S. 2014a. Procesy globalizacji. Istota i geograficzne implikacje. Instytut Geografii UJK, Kielce.
 • Sala S. 2014b. Konsekwencje procesów globalizacji. Instytut Geografii UJK, Kielce.
 • Wdowicka M. 2011. Innowacyjne przestrzenie w miastach w dobie globalizacji. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15.
 • Wdowicka M. 2012. Miasta w dobie globalizacji. Korporacje transnarodowe w Polskich miastach a dostępność nowoczesnej przestrzeni dla biznesu. Studia Miejskie, 5.
 • Wdowicka M. 2017. Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Strony internetowe:
 • https://www.egospodarka.pl/ (dostęp: 1.03.2020)
 • https://www.forbes.pl/ (dostęp: 10.03.2020)
 • https://idea.kielce.eu/(dostęp: 15.03.2020)
 • https://invest.kielce.pl/ (dostęp: 1.03.2020)
 • https://magazyny.pl/ (dostęp: 1.03.2020)
 • https://www.technopark.kielce.pl/ (dostęp: 8.02.2020)
 • https://www.propertydesign.pl/ (dostęp: 24.02.2020)
 • https://www.targikielce.pl/ (dostęp: 4.02.2020)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2020_49_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.